Peatükk 7.4 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Võrdlemine 16 piires

213. Loenda. Täida lüngad.

 on vähem kui .

214. Märgi ja kirjuta 12-st suuremad arvud.

               

215. Loenda. Kirjuta.

Võrdle (>, <, =).

 

Võrdle hulki.

Kõige rohkem on 

Kõige vähem on 

Võrdselt on 

216. Võrdle (>, <, =).

217. Märgi vajalik arv ruute. Võrdle (>, <, =).

16  12

16

16  10

218. Vali lünka sobiv arv.

10

>

10

<

15

<

15

>

219. Sobita arvud õigesse tulpa.

9
12
7
14
6
13
15
11
5
8

220. Kirjuta sobivad arvud.

Tööleht

Palun oota