Peatükk 7.5 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Liitmine ja lahutamine 16 piires

221. Vaata pilti. Täida lüngad.

 +  = 

 +  = 

16 –  = 

 –  = 

222. Kirjuta neli ülesannet.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

223. Arvuta.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

224. Arvuta. Sobita ülesanne ja vastus.

10 + 1
10 + 5
10 + 6
10 + 3
10 + 4
10 + 2

225. Arvuta.

3

+

 

2

=

1

3

+

 

2

=

 

5

+

 

1

=

1

5

+

 

1

=

 

2

+

 

4

=

1

2

+

 

4

=

 

3

+

 

3

=

1

3

+

 

3

=

226. Lahenda ülesanne.

Onu Joosep elab maal.
Tal on 12 lammast ja 4 lehma.​

Mitu looma on onu Joosepil?

227. Kirjuta puuduv liidetav.

+

10

5

= 15

10

= 12

10

= 16

+

11

= 14

11

= 16

11

= 15

+

12

= 15

11

= 14

12

= 16

228. Täringu-mäng (paaris-töö).

Mängureeglid:

  1. Veeretage täringut vaheldumisi.
  2. Märgi saadud punktid (täringu punktid + 10) oma tabelisse.
  3. Paarilised kontrollivad teineteise arvutamise õigsust ja tabeli täitmist.
  4. Võidab see, kes saab tabeli kõik lahtrid esimesena täidetud.

Nimi: 

ARV

KOKKU

10

+ 1

10

+ 2

10

+ 3

10

+ 4

10

+ 5

10

+ 6

Nimi: 

ARV

KOKKU

10

+ 1

10

+ 2

10

+ 3

10

+ 4

10

+ 5

10

+ 6

229. Arvuta.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

230. Arvuta. Sobita ülesanne ja vastus.

16 – 1
16 – 5
16 – 4
16 – 0
16 – 3
16 – 2

231. Arvuta.

5

-

 

2

=

6

-

 

3

=

1

5

-

 

2

=

1

6

-

 

3

=

6

-

 

4

=

4

-

 

2

=

1

6

-

 

4

=

1

4

-

 

2

=

232. Lahenda ülesanne.

Kanad munesid 16 muna.
Ema küpsetas viiest munast koogi.​

Mitu muna jäi alles?

233. Kirjuta puuduv vähendaja.


13

3

= 10

11

= 10

16

= 10


16

= 12

14

= 11

15

= 13


14

= 11

16

= 14

15

= 11

234. Täringu-mäng (paaris-töö).

Mängureeglid:

  1. Veeretage täringut vaheldumisi.
  2. Märgi saadud punktid (16 – täringu punktid) oma tabelisse.
  3. Paarilised kontrollivad teineteise arvutamise õigsust ja tabeli täitmist.
  4. Võidab see, kes saab tabeli kõik lahtrid esimesena täidetud.

Nimi: 

ARV

KOKKU

16

– 1

16

– 2

16

– 3

16

– 4

16

– 5

16

– 6

Nimi: 

ARV

KOKKU

16

– 1

16

– 2

16

– 3

16

– 4

16

– 5

16

– 6

235. Arvuta.

15
16
6
15
5
6

236. Kirjuta ülesanne. Arvuta.

+

=

+

=

=

=

237. Arvuta.

11

13

10

12

+ 3

14

16

13

15

– 3

238. Vali puuduvad arvud.

15 += 16

12 += 16

15 –= 13

16 –=11

239. Sobita puuduvad arvud.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.
3
4
6
10
16

240. Arvuta. Täida lüngad.

14

12

11

13

Tööleht

Palun oota