Peatükk 7.5 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Liitmine ja lahutamine 16 piires

221. Vaata pilti. Täida lüngad.

 +  = 

 +  = 

16 –  = 

 –  = 

222. Kirjuta neli ülesannet.

223. Arvuta.

224. Arvuta. Sobita ülesanne ja vastus.

10 + 1
10 + 5
10 + 6
10 + 3
10 + 4
10 + 2

225. Arvuta.

226. Lahenda ülesanne. 

Onu Joosep elab maal.

Tal on 12 lammast ja 4 lehma.

Mitu looma on onu Joosepil?

227. Leia puuduv liidetav.

+

10

5

= 15

10

= 12

10

= 16

+

11

= 14

11

= 16

11

= 15

+

12

= 15

11

= 14

12

= 16

228. Täringu-mäng (paaris-töö).

Nimi: 

Nimi: 

ARV

KOKKU

ARV

KOKKU

10

+ 1

10

+ 1

10

+ 2

10

+ 2

10

+ 3

10

+ 3

10

+ 4

10

+ 4

10

+ 5

10

+ 5

10

+ 6

10

+ 6

Mängureeglid:

  1. Veeretage täringut vaheldumisi.
  2. Märgi saadud punktid (täringu punktid + 10) oma tabelisse.
  3. Paarilised kontrollivad teineteise arvutamise õigsust ja tabeli täitmist.
  4. Võidab see, kes saab tabeli kõik lahtrid esimesena täidetud.

229. Arvuta.

230. Arvuta. Sobita ülesanne ja vastus.

16 – 1
16 – 5
16 – 4
16 – 0
16 – 3
16 – 2

231. Arvuta.

232. Lahenda ülesanne.

Kanad munesid 16 muna.

Ema küpsetas viiest munast koogi.

Mitu muna jäi alles?

233. Leia puuduv vähendaja.


13

3

= 10

11

= 10

16

= 10


16

= 12

14

= 11

15

= 13


14

= 11

16

= 14

15

= 11

234. Täringu-mäng (paaris-töö).

Nimi: 

Nimi: 

ARV

KOKKU

ARV

KOKKU

16

– 1

16

– 1

16

– 2

16

– 2

16

– 3

16

– 3

16

– 4

16

– 4

16

– 5

16

– 5

16

– 6

16

– 6

Mängureeglid:

  1. Veeretage täringut vaheldumisi.
  2. Märgi saadud punktid (16 – täringu punktid) oma tabelisse.
  3. Paarilised kontrollivad teineteise arvutamise õigsust ja tabeli täitmist.
  4. Võidab see, kes saab tabeli kõik lahtrid esimesena täidetud.

235. Arvuta.

15
16
6
15
5
6

236. Kirjuta ülesanne. Arvuta.

+

=

+

=

=

=

237. Arvuta.

238. Vali puuduvad arvud.

239. Leia puuduvad arvud.

3
4
6
10
16

240. Arvuta. Täida lüngad.

 

14

11

12

13

Tööleht

Palun oota