Peatükk 8.3 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Arvu 17 kümnendkoostis

255. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

Mitu mets-looma on pildil?  

Mitu mets-kitse on pildil?  

Mitu mets-siga on pildil?  

 

17 on  ja 

10 ja  on 17

256. Leia pähklitele õige koht.

Kes peidab oma talve-varud puu-õõnde?

257. Kirjuta arvu asendajad. Räägi.

258. Mis arv on pildil? Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

  

  

  

  

  

259. Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

260. Kirjuta pildi järgi arvud.

261. Nimeta ja vali saadud arv.

1 kümneline ja 3 ühelist

1 kümneline ja 4 ühelist

0 kümnelist ja 7 ühelist

1 kümneline ja 6 ühelist

1 kümneline ja 2 ühelist

1 kümneline ja 7 ühelist

1 kümneline ja 0 ühelist

1 kümneline ja 1 ühelist

262. Märgi nõutud arv. Täida lüngad.

           K Ü

           

           K Ü

           

           K Ü

           

Tööleht

Palun oota