Peatükk 8.3 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Arvu 17 kümnend­koostis

255. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

Mitu mets-looma on pildil?  

Mitu mets-kitse on pildil? 

Mitu mets-siga on pildil?  

 

17 on  ja  

10 ja  on 17

256. Leia pähklitele õige koht.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

Kes peidab oma talve-varud puu-õõnde?

257. Kirjuta arvu asendajad. Räägi.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

258. Mis arv on pildil? Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

    

    

    

   

    

259. Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

Arv

K

Ü

13 on

ja

10 on

ja

5 on

ja

12 on

ja

Arv

K

Ü

17 on

ja

8 on

ja

14 on

ja

16 on

ja

260. Kirjuta pildi järgi arvud.

K Ü
10

 K Ü

K Ü

K  Ü 

 K Ü

K Ü

261. Nimeta ja vali saadud arv.

1 kümneline ja 3 ühelist

0 kümnelist ja 7 ühelist

1 kümneline ja 2 ühelist

1 kümneline ja 0 ühelist

1 kümneline ja 4 ühelist

1 kümneline ja 6 ühelist

1 kümneline ja 7 ühelist

1 kümneline ja 1 ühelist

262. Märgi nõutud arv. Täida lüngad.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne suurel ekraanil

           K Ü

           

           K Ü

           

           K Ü

           

Tööleht

Palun oota