Peatükk 8.4 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Võrdlemine 17 piires

263. Loenda. Täida lüngad.

 on rohkem kui .

264. Märgi ja kirjuta 12-st suuremad arvud.

265. Loenda. Kirjuta. Võrdle (>, <, =).

Pildil on  leevikest ja  tihast.

on 

on 

    

266. Võrdle (>, <, =).

267. Märgi. Võrdle (>, <, =).

Pane tähele
Lahenda see ülesanne suurel ekraanil

15  12

17  9

13  13

268. Võrdle (>, <, =).

  9  15

12  14 

17  11

10  17  

  7  14

16  15

269. Vali sobivad arvud.

>

15

10

<

>

14

=

17

16

>

9

<

<

12

9

>

>

7

Tööleht

Palun oota