Peatükk 9.1 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Impressum

Digiõpiku väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Väljaandja SA Innove, Haridus- ja Noorteamet.

Digiõpiku „Matemaatika 2. klassile“ koostamisel on arvestatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe 2. klassi matemaatika ainekavas esitatud nõudeid. Õppematerjal sobib kasutamiseks ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel, individuaalse õppekava (IÕK) alusel õppijate ning muukeelsete õpilaste õpetamisel.

Õpiku autorid on Anneli Areng ja Meelika Maila
Haridustehnoloog Mari Tõnisson

Retsensendid Eda Sempelson, Kaja Mädamürk
Õppematerjali katsetas Eda Sempelson (Pärnu Kuninga tänava põhikool​)​

Toimetaja Kristi Kingo
Keeletoimetaja Kristi Kingo
Pildid illustreeris Piret Tagel

Õppematerjali valmistas digiteerimiseks ette kirjastus Atlex
Õppematerjali digiteeris Alar Kitsik

Videod tootis õpiku autorite ideede järgi Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut.

​Kui märkate autoriõiguste rikkumisi, katkiseid linke vmt, oleme tänulikud, kui teavitate sellest aadressil kristiina.paist@hm.ee​​

CC-BY-SA 3,0

Palun oota