Peatükk 8.5 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Liitmine ja lahutamine 17 piires

270. Vaata pilti. Täida lüngad.

 +  = 

 +  = 

 –  = 

 –  = 

271. Kirjuta neli ülesannet.

272. Arvuta.

273. Arvuta. Sobita vastusega.

274. Arvuta.

275. Lahenda ülesanne.

Mets-loomade sööda-platsil oli

14 mets-kitse. Kolm kitse tuli

juurde.

Mitu looma on sööda-platsil?

276. Arvuta.

277. Arvuta. Sobita vastusega.

278. Arvuta.

279. Lahenda ülesanne.

Lindude toidu-laual olid tihased ja

leevikesed. Kokku oli 17 lindu.

​Tihaseid oli 4.

Mitu leevikest oli toidu-laual

söömas?

280. Arvuta. Lahenda mõistatus.

10 + 1 = 

11

H

10 + 3 = 

17 – 7 = 

13 + 2 = 

15 + 2 = 

13 – 1 = 

14 + 3 = 

16 + 1 = 

17 – 10 = 

15 – 10 = 

15 + 1 = 

17 – 5 = 

16 – 10 = 

15 – 1 = 

10 – 1 = 

10 – 0 = 

13 – 10 = 

281. Arvuta. Kirjuta vastus.

282. Kes jättis jäljed? Arvuta. Mõistata.

  5 V
  6 Ä
  7 R
10 S
13 N
14 O
15 E
16 A
17 J
  • jänes
  • orav
  • jänes
  • orav

283. Arvuta. Täida lüngad.

 

 

11

14

10

6

12

17

13

15

13

10

17

8

284. Kirjuta ülesanne. Arvuta.

+

=

+

=

+

=

=

=

=

Tööleht

Palun oota