Peatükk 8.5 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Liitmine ja lahutamine 17 piires

270. Vaata pilti. Täida lüngad.

 +  = 

 +  = 

 –  = 

 –  = 

271. Kirjuta neli ülesannet.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

272. Arvuta.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

273. Arvuta. Sobita vastusega.

274. Arvuta.

3

+

 

1

=

4

+

 

3

=

1

3

+

 

1

=

1

4

+

 

3

=

5

+

 

2

=

6

+

 

1

=

1

5

+

 

2

=

1

6

+

 

1

=

275. Lahenda ülesanne.

Mets-loomade sööda-platsil ​oli 
​14 mets-kitse. 
​​Kolm kitse tuli juurde.

Mitu looma on sööda-platsil?

276. Arvuta.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

277. Arvuta. Sobita vastusega.

278. Arvuta.

5

-

 

3

=

3

-

 

1

=

1

5

-

 

3

=

1

3

-

 

1

=

6

-

 

2

=

7

-

 

6

=

1

6

-

 

2

=

1

7

-

 

6

=

279. Lahenda ülesanne.

Lindude toidu-laual olid tihased ja leevikesed. ​Kokku oli 17 lindu.​​
​Tihaseid oli 4.​

Mitu leevikest oli toidu-laual söömas?

280. Arvuta. Lahenda mõistatus.

10 + 1 =

11

H

17 – 7 =

15 + 2 =

14 + 3 =

 

 

 

15 – 10 =

17 – 5 =

15 – 1 =

10 – 0 =

10 + 3 =

13 + 2 =

13 – 1 =

16 + 1 =

17 – 10 =

15 + 1 =

16 – 10 =

10 – 1 =

13 – 10 =

281. Arvuta. Kirjuta vastus.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

282. Kes jättis jäljed? Arvuta. Mõistata.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
  5 V
  6 Ä
  7 R
10 S
13 N
14 O
15 E
16 A
17 J
  • jänes
  • orav
  • jänes
  • orav

283. Arvuta. Täida lüngad.

11

6

13

10

14

12

15

17

10

17

13

8

284. Kirjuta ülesanne. Arvuta.

+

=

+

=

+

=

=

=

=

Tööleht

Palun oota