Peatükk 1.1 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Arv 18

Kaheksateist

1. Vaata pilti. Räägi.

2. Vaata pilti. Täida lüngad.

3. Jätka rida.

18                  

18                  

4. Leia ja märgi õige arv.

5. Mis arv on peidus? Kirjuta.

6. Märgi 18 meri-siga.

Märkimata jäi  meri-siga.

7. Loenda. Kirjuta.

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota