Peatükk 1.1 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Arv 18

Kaheksateist

1. Vaata pilti. Räägi.

2. Vaata pilti. Täida lüngad.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

3. Jätka rida.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

18                  

18                  

4. Leia ja märgi õige arv.

Mitu arvu märkisid? 

5. Mis arv on peidus? Kirjuta.

6. Märgi 18 meri-siga.

Märkimata jäi  meri-siga.

7. Loenda. Kirjuta.

Tööleht

Palun oota