Peatükk 1.2 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Arvurida 1–18

Arvurida 1–18

8. Loe arvu-rida.

9. Kirjuta antud arvule järgnev arv.

1

3

9

1

7

1

0

10. Kirjuta antud arvule eelnev arv.

1

2

6

1

4

1

8

11. Vali antud arvule eelnev ja järgnev arv.

12. Kirjuta puuduvad arvud. Loe saadud arvu-rida.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

13. Täida lüngad arvu-reas.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
16
10
8
14
6
18
12

Kes neist on lemmik-loomad? Nimeta.

14. Leia kassi-poja tee (1–18) lõnga-kerani.

Tööleht

Palun oota