Peatükk 2.4 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Võrdlemine 19 piires

69. Loenda. Kirjuta. Võrdle (>, <, =).

Reasta saadud arvud alates suuremast.

19
16
14
15
18
17

Kuld-nokk on -kuulutaja.

70. Loenda. Täida lüngad.

Laual on  värvitud ja  värvimata muna.

mune on 

mune on 

71. Võrdle (>, <, =).

13    19

18      6

17    10

12    12

19    11

14    18

72. Täida lüngad.

 > 

 > 

 < 

 < 

 < 

 < 

 > 

 > 

73. Vali sobivad arvud.

>

15

>

11

17

<

10

>

=

13

<

16

17

>

7

<

<

12

>

  9

14

>

19

=

74. Vali lünka sobivad arvud.

 • 17
 • 14
 • 19
 • 11

<

<

<

 • 10
 • 18
 • 9
 • 12

>

>

>

75. Sobita arvud.

 • 4
 • 13
 • 16
 • 12
 • 8
 • 17
 • 10
 • 19
 • 15
 • 18

SUUREMAD KUI 14

VÄIKSEMAD KUI 14

Tööleht

Palun oota