Peatükk 2.4 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Võrdlemine 19 piires

69. Loenda. Kirjuta. Võrdle (>, <, =).

Reasta saadud arvud alates suuremast.

19
16
14
15
18
17

Kuld-nokk on -kuulutaja.

70. Loenda. Täida lüngad.

Laual on  värvitud ja  värvimata muna.

mune on 

mune on 

71. Võrdle (>, <, =).

13    19

18      6

17    10

12    12

19    11

14    18

72. Täida lüngad.

73. Vali sobivad arvud.

>

15

=

13

<

12

>

11

<

16

>

9

17

<

17

>

14

>

10

>

7

<

19

=

74. Vali lünka sobivad arvud.

9
10
11
12
14
17
18
19

75. Sobita arvud õigesse lahtrisse.

17
12
10
18
15
13
8
16
19
4

Tööleht

Palun oota