Peatükk 2.3 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Arvu 19 kümnendkoostis

60. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

Mitu lindude pesa-kasti on pildil?  

Mitu pesa-kasti vajab paigaldamist?  

Mitu pesa-kasti on juba paigaldatud?  

19 on  ja 

10 ja  on 19

61. Kirjuta pildi järgi arvud.

62. Mis arv on pildil? Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

  

  

  

  

  

63. Leia arv kümnelise ja üheliste järgi.

   

   

   

 • 14
 • 16
 • 13
 • 18
 • 17
 • 16
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 14
 • 15
 • 18
 • 16
 • 19
 • 17
 • 18
 • 16

64. Kirjuta pildi järgi arvud. Loe saadud arvud.

65. Kirjuta arvu asendajad.

66. Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

67. Kirjuta arv kümnelise ja üheliste järgi.

68. Ühenda lilled ja vaas. Loe vaasidel olevad arvud.

Puudu jäi vaas number   .

Tööleht

Palun oota