Peatükk 3.3 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Arvu 20 kümnendkoostis

107. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

Mitu putukat on pildil?  

Mitu mesilast on pildil?  

Mitu liblikat on pildil?  

20 on  ja 

10 ja  on 20

108. Kirjuta pildi järgi arvud.

109. Leia liblikale õige lille-õis. Ühenda.

110. Mis arv on pildil? Kirjuta.

  

  

  

  

  

111. Kirjuta arvu asendajad.

112. Sobita.

113. Leia arv kümneliste ja üheliste järgi.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

114. Täida lüngad.

Tööleht

Palun oota