Võrdlemine 20 piires

115. Kirjuta arvud. Võrdle (>, <, =).

Reasta saadud arvud.

17
18
20
14
19
15

116. Loenda. Täida lüngad.

Lendavaid putukaid on .

Lendavaid putukaid on  kui sipelgaid.

117. Võrdle (>, <, =).

10    19

20    12

17    15

13    16

19    11

10    20

118. Täida lüngad.

119. Vali sobivad arvud.

<

14

>

12

=

20

19

>

18

=

19

<

120. Vali lünka sobivad arvud.

2
9
10
12
15
19
20

121. Sobita arvud.

Tööleht

Palun oota