Peatükk 4.1 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Kahekohalisest arvust kahekohalise arvu lahutamine 20 piires

140. Leia arv kümneliste ja üheliste järgi. Märgi.

   

   

  • 12
  • 14
  • 17
  • 15
  • 16
  • 17
  • 17
  • 18
  • 19

141. Kirjuta arvu asendajad.

142. Vaata joonist. Täida lüngad.

Oli

Võtsin ära

Järgi jäi

K Ü

K Ü

K Ü

=

143. Vaata näidet. Arvuta.

144. Arvuta vihikus.

18 – 14

19 – 17

14 – 12

13 – 11

16 – 11

15 – 12

16 – 13

17 – 12

17 – 13

18 – 11

19 – 12

16 – 14

145. Arvuta vahe. Ühenda vastusega.

19 – 11
15 – 14
19 – 15
17 – 13
18 – 10
17 – 16
19 – 12
18 – 13
14 – 11
16 – 13
18 – 11
17 – 12

146. Arvuta. Märgi ülesanded, mille vastus on 3.

147. Koosta ülesanded. Arvuta.

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

148. Lahenda ülesanne.

Karl kutsus oma sünni-päevale 16 sõpra.

Lauale on pandud juba 12 taldrikut.

Mitu taldrikut tuleb juurde panna?

149. Arvuta. Täida lüngad.

15

11

13

150. Lahenda ülesanne.

Pärast pidu oli vaja pesta 18 klaasi.

Karl on puhtaks pesnud juba 14 klaasi.

Mitu klaasi on vaja veel pesta?

151. Leia vahe. Täida tabel.

13

15

11

16

17

19

18

12

14

10

13

16

14

15

152. Arvuta. Kirjuta vastus.

153. Lahenda ülesanne.

Basseinis ujub 19 last.

Neist 11 on poisid.

Mitu tüdrukut on basseinis?

Tööleht

Palun oota