Peatükk 3.5 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Liitmine ja lahutamine 20 piires

122. Vaata pilti. Kirjuta ülesanne.

 +  = 

 – 

123. Kirjuta lünka sobivad arvud.

6 20 9 10 2 4 8

 + 10 = 19

 + 10 = 12

10 +  = 20

10 +  = 14

 +   5 = 15

18 = 10 

11 =  +   1

17 =   7 + 

 = 10 + 10

16 =  + 10

124. Vaata joonist. Täida lüngad.

K Ü

K Ü

K Ü

+

=

K Ü

K Ü

K Ü

+

=

125. Arvuta. Sobita ülesanne ja maja.

 14 + 2 
 16 + 1 
 10 + 8 
 15 + 3 
 11 + 5 
 13 + 3 
 12 + 5 
 14 + 4 
 15 + 2 

126. Leia ja märgi 2 kohakuti olevat arvu, mille summa on 19.

Kontrolli.

 +  = 19

 +  = 19

 +  = 19

 +  = 19

 +  = 19

 +  = 19

127. Arvuta. Mis sõna on peidus?

14

+

3

=

P

12

+

6

=

I

11

+

1

=

L

11

+

2

=

G

10

+

4

=

S

13

+

3

=

E

16

+

3

=

A

10

+

1

=

S

14

18

17

16

12

13

19

11

128. Lahenda ülesanne.

Ühel puu-lehel on 10 lepa-triinut.

Teisel lehel on sama palju.

Mitu lepa-triinut on kahel lehel kokku?

129. Vaata joonist. Täida lüngad.

K Ü

K Ü

K Ü

=

K Ü

K Ü

K Ü

=

130. Arvuta. Täida lüngad.

 

 

9

12

13

18

17

15

14

15

10

131. Arvuta. Sobita ülesanne ja maja.

18 – 3 
19 – 1 
17 – 0 
19 – 2 
19 – 4 
18 – 1 
18 – 0 
17 – 2 

132. Arvuta. Mis sõna on peidus?

19

3

=

B

20

0

=

I

17

4

=

K

13

3

=

L

15

1

=

I

14

2

=

A

16

5

=

L

18

3

=

S

11

14

16

10

20

13

12

15

133. Lahenda ülesanne.

Värvi-raamatus on 16 lehe-külge.

Mari värvis esimese lehe-külje.

Mitu lehe-külge on värvimata?

134. Arvuta. Leia vastus toolilt. Sobita.

Lapsel sildiga  –  ei ole tooli.

135. Arvuta.

136. Arvuta. Märgi, kui vastus on 20.

137. Kirjuta lünka sobiv arv.

 + 10 = 15

 – 10 = 10

16 +  = 19

18 –  = 8

11 +  = 14

 –   7 = 10

14 +  = 17

 –   1 = 15

 + 10 = 12

 –   9 = 10

10 +  = 20

14 –  = 4

138. Arvuta. Vali lünka sobiv arv.

139. Arvuta. Lahenda mõistatus.

15

+

3

=

Ä

10

1

=

U

20

10

=

K

13

+

3

=

L

17

+

2

=

M

16

2

=

V

18

5

=

S

11

+

1

=

A

19

+

1

=

E

19

4

=

I

12

10

=

H

10

+

1

=

G

14

+

3

=

P

14

18

15

10

20

16

20

2

19

12

10

20

19

12

11

9

13


17

15

15

19

12

10

20

Tööleht

Palun oota