Peatükk 4.9 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Lahutamine kümneni ja kümnest

232. Kirjuta arvu asendajad.

233. Märgi ülesandega sobiv joonis. Arvuta.

1

0

2

=

1

0

4

=

1

0

5

=

1

0

7

=

234. Arvuta.

235. Arvuta.

17 – 7 – 3 = 

11 – 1 – 4 = 

16 – 6 – 2 = 

13 – 3 – 5 = 

18 – 8 – 1 = 

12 – 2 – 7 = 

236. Lahenda ülesanne.

Purgis oli 16 kommi.

Lapsed sõid kõige-pealt ära 6 pulga-kommi ja siis veel 3 kommi.

Mitu kommi jäi purki?

237. Arvuta.

238. Lahenda ülesanne.

Kadril oli 12 eurot.

Ta ostsis kapsa, mis maksis 2 eurot.

Veel ostis ta kaalika, mis maksis 1 euro.

Kui palju raha jäi Kadril järgi?

239. Leia puuduv arv.

1
2
3
4
5
6
8

240. Arvuta. Mis vana-sõna on peidus?

13

3

6

=

S

19

9

9

=

K

11

1

3

=

A

18

8

4

=

P

19

9

7

=

E

16

6

8

=

O

14

4

2

=

Õ

11

1

1

=

I

12

2

5

=

B

1

3

4

8

6

9

5

4

3

3

2

4

1

7

5

Tööleht

Palun oota