Peatükk 5.1 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Kolmnurk. Nelinurk

241. Vaata pilti. Märgi lause lõpp.

Kolm-nurgad on

 • punased
 • rohelised

Neli-nurgad on

 • punased
 • rohelised

242. Joonista pliiatsiga punktiir-jooned üle.

243. Sobita sama-sugused read.

244. Joonesta kujundid üle. Kasuta joon-lauda.

245. Joonesta kujundid üle. Kasuta joon-lauda.

246. Vaata joonist. Võrdle kolm-nurka ja neli-nurka.

 tipp 
 külg 
 nurk 

Kolm-nurgal on  nurka.

Kolm-nurgal on  külge.

Kolm-nurgal on  tippu.

Neli-nurgal on  nurka.

Neli-nurgal on  külge.

Neli-nurgal on  tippu.

247. Mitu nurka? Mitu külge? Mitu tippu? Kirjuta.

 nurka

 külge

 tippu

 nurka

 külge

 tippu

 nurka

 külge

 tippu

Märgi neli-nurk.

248. Mitu külge? Märgi õige arv.

 • 3
 • 4
 • 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 4
 • 8
 • 0
 • 1
 • 2

249. Ühenda punktid joon-laua abil joonega.

Nimeta saadud kujundid.

Värvi kolm-nurgad roheliseks.

250. Ühenda numbrid joon-laua abil joonega.

251. Ühenda punktid joon-laua abil joonega. Täida lüngad.

252. Ühenda punktid joon-laua abil joonega. Mõõda. Värvi.

253. Ühenda punktid. Värvi küljed. Tähista tipud.

Täida lüngad.

 külge.

 nurka.

See on .

 külge.

 nurka.

See on .

254. Joonesta punktide järgi sama-sugused kujundid.

Tööleht

Palun oota