Peatükk 1.4 (Loodus 5. kl)

Kordamine

Kas on meeles?

Kõik elus-organismid moodustavad .

Maavarad, õhk, vesi, valgus, ilmastiku-nähtused on .

Kirjuta laused õigesti vihikusse.

LOODUS

paljuneb,
hingab,
toitub,
kasvab

ei paljune,
ei hinga,
ei toitu,
ei kasva

TAIMED, LOOMAD, SEENED

  PÄIKE, ÕHK, VESI, KIVID

   • pruun-karu
   • lumi
   • haug
   • allikas
   • välk
   • konn
   • sääsk
   • kivi
   • pihlakas
   • vikerkaar
   • pilvik
   • vihm
     • ei kasva
     • kasvab
     • ei hinga
     • paljuneb
     • ei toitu
     • ei paljune
     • hingab
     • toitub

     Tööleht

     Palun oota