Õppekomplekt (Loodus 5. kl)

Loodusõpetus 5. klassile. Lihtsustatud õppekava

Autorid
Ruta Käärik, Katre Riives
Ülesannetekogu autorid
Ruta Käärik, Katre Riives
Väljaandja
SA Innove, HARNO
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 106 peatükki ning 541 ülesannet, millest 275 on õpikus ja 266 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Ruta Käärik, Katre Riives
 • Ülesannetekogu autorid
  Ruta Käärik, Katre Riives
 • Aine
  Loodusõpetus
 • Klass
  5. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  SA Innove, HARNO
 • Õppekava
  Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava 2010
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Elus ja eluta loodus

Järg
Peatükk
1.1. Elusloodus I
1.2. Elusloodus II
1.3. Eluta loodus
1.4. Kordamine

2. Mõõtmine ja võrdlemine

Järg
Peatükk
2.1. Tahked kehad ja vedelikud
2.2. Kehade raskus
2.3. Vedelike koguste mõõtmine ja võrdlemine
2.4. Temperatuuri mõõtmine
2.5. Kordamine

3. Gloobus, kaart ja plaan

Järg
Peatükk
3.1. Maakera mudel ehk gloobus
3.2. Eesti kaart
3.3. Kõrgustikud, veekogud ja asulad kaardil
3.4. Ilma-kaared
3.5. Ilmakaarte määramine looduses
3.6. Põhja- ja lõuna-suuna määramine päikese abil
3.7. Ida- ja lääne-suuna määramine päikese abil
3.8. Ilmakaarte määramine kompassi abil
3.9. Plaan I
3.10. Plaan II
3.11. Kordamine

4. Pinnavormid kodukohas

Järg
Peatükk
4.1. Pinna-vormid I
4.2. Pinna-vormid II
4.3. Pinnavormide kujutamine kaardil
4.4. Kordamine

5. Inimene

Järg
Peatükk
5.1. Inimese välis-ehitus I
5.2. Inimese välis-ehitus II
5.3. Keha mõõtmed I
5.4. Keha mõõtmed II
5.5. Elundid ja elundkonnad
5.6. Meele-elundid I
5.7. Meele-elundid II
5.8. Meele-elundid III
5.9. Tugi- ja liikumis-elundid I
5.10. Tugi- ja liikumis-elundid II
5.11. Tugi- ja liikumis-elundid III
5.12. Hingamis-elundid I
5.13. Hingamis-elundid II
5.14. Vereringe-elundid I
5.15. Vereringe-elundid II
5.16. Seede-elundid
5.17. Eritus-elundid
5.18. Sugu-elundid I
5.19. Sugu-elundid II
5.20. Närvi-süsteem I
5.21. Närvi-süsteem II
5.22. Kordamine. Inimene
5.23. Inimese põlvnemine I
5.24. Inimese põlvnemine II
5.25. Inimese põlvnemine III
5.26. Kordamine. Inimese põlvnemine

6. Mets

Järg
Peatükk
6.1. Mets
6.2. Metsatüübid
6.3. Okasmets I. Mänd
6.4. Okasmets II. Männik
6.5. Okasmets III. Kuusk
6.6. Okasmets IV. Kuusik I
6.7. Okasmets V. Kuusik II
6.8. Lehtmets I
6.9. Lehtmets II
6.10. Kordamine

7. Veekogud

Järg
Peatükk
7.1. Veekogud
7.2. Jõgi
7.3. Järv
7.4. Meri
7.5. Veetaimed
7.6. Vee-loomastik I
7.7. Vee-loomastik II
7.8. Kordamine

8. Soo

Järg
Peatükk
8.1. Soo
8.2. Elu-tingimused soos I
8.3. Elu-tingimused soos II
8.4. Turvas ja selle kasutamine
8.5. Kordamine

9. Maavarad

Järg
Peatükk
9.1. Maa-varad Eestis, nende kaevandamine ja kasutamine I
9.2. Maa-varad Eestis, nende kaevandamine ja kasutamine II
9.3. Kordamine

10. Elekter

Järg
Peatükk
10.1. Elekter
10.2. Elektri tootmine
10.3. Elektri jõudmine majadesse
10.4. Voolu-ring
10.5. Elektri kasutamine ja elektri-ohutus
10.6. Kordamine

11. Kodukoht Eesti Vabariigis

Järg
Peatükk
11.1. Eesti riik ja riigi sümbolid I
11.2. Eesti riik ja riigi sümbolid II
11.3. Eesti riik ja rahvuslikud sümbolid
11.4. Eesti naaber-riigid
11.5. Asulad: linn, alev, küla
11.6. Inimeste tegevus kodu-asulas
11.7. Eesti suuremad linnad. Pealinn
11.8. Minu kodu-koht ja kodu-koha sümbolid I
11.9. Minu kodu-koht ja kodu-koha sümbolid II
11.10. Kordamine

12. Maailmaruum ja planeet Maa

Järg
Peatükk
12.1. Maailmaruum
12.2. Maailmaruumi uurimine
12.3. Planeedid
12.4. Päikese­süsteemi väikekehad
12.5. Planeet Maa
12.6. Aasta-ajad Maal
12.7. Maakera siseehitus
12.8. Loodus-katastroofid
12.9. Kordamine

13. Õpetajale

Järg
Peatükk
13.1. Metoodilised juhised õpetajale õppevara kasutamiseks
13.2. Loodusõpetus 5. klassile I osa (print-pdf)
13.3. Loodusõpetus 5. klassile II osa (print-pdf)
13.4. Loodusõpetus 5. klassile III osa (print-pdf)
13.5. Impressum
Palun oota