Loodusõpetus 5. klassile. Lihtsustatud õppekava

Õppekomplekti autorid
Ruta Käärik, Katre Riives
Kirjastus
SA Innove, HARNO
Kuulub paketti
Tasuta
või loo konto
või loo konto
 • Õppekomplektis on 80 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 3 ülesannet.
 • Õppekomplekti autorid
  Ruta Käärik, Katre Riives
 • Aine
  Loodusõpetus
 • Klass
  5.
 • Kirjastus
  SA Innove, HARNO
 • Õppekava
  Üldhariduse lihtsustatud õppekava
 • Kuulub paketti
  Tasuta
 • või loo konto

1. Elus ja eluta loodus

Järg
Peatükk
1.1. Elusloodus I 
1.2. Elusloodus II
1.3. Eluta loodus
1.4. Kordamine

2. Mõõtmine ja võrdlemine

Järg
Peatükk
2.1. Tahked kehad ja vedelikud
2.2. Kehade raskus
2.3. Vedelike koguste mõõtmine ja võrdlemine
2.4. Temperatuuri mõõtmine
2.5. Kordamine

3. Gloobus, kaart ja plaan

Järg
Peatükk
3.1. Maakera mudel ehk gloobus
3.2. Eesti kaart
3.3. Kõrgustikud, veekogud ja asulad kaardil
3.4. Ilma-kaared
3.5. Ilmakaarte määramine looduses
3.6. Põhja- ja lõuna-suuna määramine päikese abil
3.7. Ida- ja lääne-suuna määramine päikese abil
3.8. Ilmakaarte määramine kompassi abil
3.9. Plaan I
3.10. Plaan II
3.11. Kordamine

4. Pinnavormid kodukohas

Järg
Peatükk
4.1. Pinna-vormid I
4.2. Pinna-vormid II
4.3. Pinnavormide kujutamine kaardil
4.4. Kordamine

5. Inimene

Järg
Peatükk
5.1. Inimese välis-ehitus I
5.2. Inimese välis-ehitus II
5.3. Keha mõõtmed I
5.4. Keha mõõtmed II
5.5. Elundid ja elundkonnad
5.6. Meele-elundid I
5.7. Meele-elundid II
5.8. Meele-elundid III
5.9. Tugi- ja liikumis-elundid I
5.10. Tugi- ja liikumis-elundid II
5.11. Tugi- ja liikumis-elundid III
5.12. Hingamis-elundid I
5.13. Hingamis-elundid II
5.14. Vereringe-elundid I
5.15. Vereringe-elundid II
5.16. Seede-elundid
5.17. Eritus-elundid
5.18. Sugu-elundid I
5.19. Sugu-elundid II
5.20. Närvi-süsteem I
5.21. Närvi-süsteem II
5.22. Kordamine. Inimene
5.23. Inimese põlvnemine I
5.24. Inimese põlvnemine II
5.25. Inimese põlvnemine III
5.26. Kordamine. Inimese põlvnemine

6. Mets

Järg
Peatükk
6.1. Mets
6.2. Metsatüübid
6.3. Okasmets I. Mänd
6.4. Okasmets II. Männik
6.5. Okasmets III. Kuusk
6.6. Okasmets IV. Kuusik I
6.7. Okasmets V. Kuusik II
6.8. Lehtmets I
6.9. Lehtmets II
6.10. Kordamine

7. Veekogud

Järg
Peatükk
7.1. Veekogud
7.2. Jõgi
7.3. Järv
7.4. Meri
7.5. Veetaimed
7.6. Vee-loomastik I
7.7. Vee-loomastik II
7.8. Kordamine

8. Soo

Järg
Peatükk
8.1. Soo
8.2. Elu-tingimused soos I
8.3. Elu-tingimused soos II
8.4. Turvas ja selle kasutamine
8.5. Kordamine

9. Maavarad

Järg
Peatükk
9.1. Maa-varad Eestis, nende kaevandamine ja kasutamine I
9.2. Maa-varad Eestis, nende kaevandamine ja kasutamine II
9.3. Kordamine

10. Õpetajale

Järg
Peatükk
10.1. Metoodilised juhised õpetajale õppevara kasutamiseks
10.2. Loodusõpetus 5. klassile I osa (print-pdf)
10.3. Loodusõpetus 5. klassile II osa (print-pdf)
10.4. Impressum
või loo konto
Palun oota