Peatükk 2.5 (Loodus 5. kl)

Kordamine

Kas on meeles?

1)  Tahkel kehal  kindel kuju.

2) Tahketel kehadel mõõdame raskust 

3) Vedelik  voolav aine.

4) Vedelik  anuma kuju.

5) Vedelike mahtu mõõdame

6) Termomeetri skaalal on märgitud:

  • soojakraadid
  • külmakraadid

Loe saadud laused.
​Kirjuta 1., 3., 4., 6. lause õigesti vihikusse.

Täna on  (kuupäev). 

Õues näitab termo-meeter  ℃.

Klassis näitab termo-meeter  ℃.

Meie pealinnas on temperatuur kraadi.

Kõige soojem on . Seal on kraadi.

Kõige külmem on .

Seal näitab termo-meeter kraadi.

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota