Peatükk 2.5 (Loodus 5. kl)

Kordamine

Kas on meeles?

1) Tahkel kehal kindel kuju.

2) Tahketel kehadel mõõdame raskust.

3) Vedelik voolav aine.

4) Vedelikanuma kuju.

5) Vedelike mahtu mõõdame .

6) Termomeetri skaalal on märgitud:

  • soojakraadid
  • külmakraadid

Loe saadud laused.
​Kirjuta 1., 3., 4., 6. lause õigesti vihikusse.

Täna on  (kuupäev). 

Õues näitab termo-meeter  ℃.

Klassis näitab termo-meeter  ℃.

Meie pealinnas on temperatuur kraadi.

Kõige soojem on . Seal on kraadi.

Kõige külmem on .

Seal näitab termo-meeter kraadi.

Tööleht

Palun oota