Peatükk 3.9 (Loodus 5. kl)

Plaan I

Kaardid

Kaarte koostatakse suurte maa-alade kohta.

Vaata kaarte. Need on kõik erinevad.

Joonis 1 on kaart maismaa osast.
​Joonis 2 on kaart merest.
​Joonis 3 on kaart riigist.
​Joonis 4 on riigi ilma-kaart.

Joonis 1. Euroopa kaart ehk kaart mais-maa osast
Joonis 2. Lääne-mere kaart ehk kaart merest
Joonis 3. Eesti kaart ehk kaart riigist
Joonis 4. Eesti ilma-kaart ehk riigi ilma-kaart

Plaanid

Väikeste alade kohta koostatakse plaan.
​Plaane koostatakse näiteks tänavate (joonis 5), hoovide, majade või korterite kohta (joonis 6).

Joonis 5. Linna tänavate plaan
Joonis 6. Korteri plaan

Plaanide ja kaartide koostamisel võivad abiks olla fotod (pildid).​

Vaata pilti.
​Mida sa pildil näed?
​Mis võiks olla maja taga?

Pilti vaadates sa ei tea, mis on maja taga.
Plaanil on objektid kujutatud ülevalt vaates.
​Nii saad sa teada, mis on maja taga.

Maja ja hoovi foto ülevalt vaates
Maja ja hoovi plaan

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota