Peatükk 5.3 (Loodus 5. kl)

Keha mõõtmed I

Kõikide inimeste kehad on pisut erinevad.
​Inimesed erinevad pikkuse ja raskuse poolest.

Mõõtmine

Vaata enda ja pingi-naabri käe-laba ja sõrmi.
​Kas need on ühe-sugused või erinevad?

Pange pingi-naabriga käe-labad kokku. Nii nagu pildil.

Kelle sõrmed on pikemad?

Kelle käelaba on laiem?

Me saame keha-osade pikkust mõõta.
​Pikkust mõõdame mõõdu-lindiga või joon-lauaga.
​Pikkust mõõdame meetrites (m)
​ja senti-meetrites (cm).

Minu käelaba pikkus on cm.

Pinginaabri jala pikkus kannast puusani on  m ja  cm.

Mõõda nii:

  1. Võta mõõdu-lint. Võta jala-nõud jalast ära.
  2. Seisa sirgelt seina äärde.
  3. Pane kukal, selg ja kannad vastu seina.
  4. Lase pingi-naabril mõõta oma keha pikkus
    kandadest pea-laeni (vaata joonist).

Minu keha pikkus on
 m ja  cm.

Pingi-naabri keha pikkus on
 m ja cm.

Inimeste kehad on erineva pikkusega, ​aga ka erineva raskusega.
​Mida pikem ja paksem on inimene, seda raskem ta on.

Tööleht

Palun oota