Peatükk 5.5 (Loodus 5. kl)

Elundid ja elundkonnad

Käed, kõht, jalad ja pea on inimese keha-osad.
​Neid me näeme.
​Keha-osad on ka inimese sees. Neid me ei näe.

Elundid

Kõikidel keha-osadel on oma kindel kuju ja ülesanne.
​Kindla kuju ja ülesandega keha-osasid
​nimetame elunditeks.

Elundeid, mis on inimese sees,
​nimetame sise-elunditeks.

Vaata pilti inimese sise-elunditest.

Inimese sise-elundid

Nimeta sise-elundeid, mis asuvad sinu kehas.
​Osuta oma kehal nende asukohale.

Elund-konnad

Igal elundil on meie kehas täita kindel ülesanne. Sarnase ülesandega elundeid on inimesel sageli mitu.
​Näiteks söömiseks ja toidu seedimiseks on meil hambad, keel, söögi-toru, magu ja sooled.

​Kõik need elundid teevad tööd selleks, et saaksime toidust kätte vajalikud toit-ained.

Sarnase ülesandega elundid moodustavad
elund-konna.

Suu, neel, söögi-toru, magu, sooled on
​seede-elundkond.

 1. Kehaosi, mis on inimese sees, nimetame .
 2. Elundil on oma kindel  ja .
 3. Sarnase ülesandega elundeid nimetame .

Loe saadud laused.
Kirjuta laused oma vihikusse.

Elund-konna ülesanded

Inimese kehas täidavad elundid erinevaid ülesandeid.

Elundid võimaldavad:

 1. Inimesel enda ümbert infot saada.
 2. Keha püsti hoida ja liikuda.
 3. Hingata.
 4. Verel kehas liikuda.
 5. Süüa ja toitu seedida.
 6. Jääkidest vabaneda.
 7. Järglasi saada.
 8. Kõikide elundite tööd korraldada.

Meid ümbritsevast keskkonnast saame teadmisi meele-elundite abil.
Keha püsti hoida ja liikuda aitavad tugi-elundkond ja liikumis-elundkond.
Hingamiseks kasutame hingamis-elundkonda.
Veri liigub meie kehas mööda vereringe-elundkonda.
Söömiseks ja toidu seedimiseks on seede-elundkond.
Toidu ja joogi ülejäägid väljuvad meie kehast eritus-elundkonna kaudu.
Järglasi ehk lapsi saadakse sugu-elundkonna abil.
Kõikide meie elundkondade tööd juhib aga närvi-süsteem.

 • paljunemis-elundid
 • seede-elundid
 • vereringe-elundid
 • hingamis-elundid
 • eritus-elundid
 • tugi- ja liikumis-elundid
 • meele-elundid
 • närvi-süsteem
 1. Vere liikumine kehas.
 2. Hingamine. 
 3. Keha püsti hoidmine ja liikumine.
 4. Teadmiste saamine maailmast. 
 5. Laste saamine. 
 6. Jääkide kehast väljutamine. 
 7. Toidu söömine ja seedimine. 
 8. Kõikide elundkondade töö juhtimine. 

Pea meeles!

Kindla kuju ja ülesandega keha-osa on elund.
Sarnase ülesandega elundid on elund-kond.

Tööleht

Palun oota