Peatükk 7.6 (Loodus 5. kl)

Vee-loomastik I

Vee-loomad elavad vees või saavad veest toitu.
​Vees elavad kalad, konnad, vähid, osa putukatest ja tigudest. Veest leiavad toitu vee-linnud ja mõned imetajad.

Kalad

Kalad elavad vees kogu elu. Seal nad liiguvad, toituvad, hingavad ja paljunevad.

Kalad on kohanenud elama vees. Vees elamiseks on neil voolu-jooneline keha ja
​nahka katavad soomused.
​Kalad liiguvad uimede abil ja hingavad lõpustega.

  1. Loomad, kes elavad vees, on .
  2. Kala kehakuju on (missugune?) .
  3. Kala nahka katavad .
  4. Kala liigub vees (mille?) abil.
  5. Kala hingab (millega?.

Loe saadud laused.
​Kirjuta laused vihikusse.

Räim on Eesti rahvus-kala.

Tema keha on lame, värvilt hõbedane, selg aga roheline. ​Selja keskel asub selja-uim.
​Räime pikkus on kuni 20 cm.

Ta toitub vees hõljuvatest väikestest organismidest.

​​Elu-paigaks eelistab räim vähem soolast vett.
​Räime püütakse peamiselt Lääne-merest. ​

Räim on toiduks suurematele kaladele, lindudele ja hüljestele.

Millises vee-kogus leidub räime? Märgi tekstis.

Haug elab jõe- või järve-vees.

Tema pikkus võib ulatuda kuni ühe meetrini.
​Värvuselt on ta mustjas-roheline.
​Selline värvus aitab tal end vetikate sees varjata.

​Haug on rööv-kala. Tema toitub väiksematest kaladest nagu ahven, kiisk, viidikas ja latikas.

Miks nimetatakse haugi rööv-kalaks? Märgi tekstis lause.

Kahe-paiksed

Konnad elavad nii vees kui ka mais-maal.
​Seepärast öeldakse, et nad on kahe-paiksed.

Konnad koevad ainult vees.

Vees liikumiseks on konnal taga-jalgade varvaste vahel uju-nahad. Ujunahkade abil saavad nad
​vees ​hästi liikuda.

Konna keha on limane. Limane nahk on libe ja
​aitab samuti vees liikuda.

Konnad hingavad maismaal kopsudega,
​aga vees naha kaudu.
​Konn sööb ussikesi, putukaid ja tigusid.

Tööleht

Palun oota