Peatükk 7.8 (Loodus 5. kl)

Kordamine

Kas on meeles?

 1. Vett täis org või nõgu on .
 2. Vee-kogud jagunevad voolava ja veega vee-kogudeks.
 3. Veekogu vesi võib olla maitselt või .
 4. Maa-kaartidel tähistame meresid, jõgesid ja järvi  värviga.
 1. Loomad, kes otsivad toitu veest, on .
 2. Vees elavatel loomadel on  keha.
 3. Vees elavate loomade karv  vees märjaks.
 4. Vees elavate lindude sulestik  vees märjaks.
 5. Vee-loomadel aitavad vees liikuda .
 6.  liigub vees uimede abil.
 7. Kala hingab vees .
 8. Luik hingab .

Minu kodule kõige lähem veekogu on (nimi)
See veekogu on (mis liiki?)
(Veekogu nimi)  vesi (voolab / ei voola
Seal kasvavad (nimeta taimi) ,
(Veekogu nimi) elavad (nimeta loomi) .

Tööleht

Palun oota