Peatükk 7.8 (Loodus 5. kl)

Kordamine

Kas on meeles?

 1. Vett täis org või nõgu on .
 2. Vee-kogud jagunevad voolava ja veega vee-kogudeks.
 3. Veekogu vesi võib olla maitselt või .
 4. Maa-kaartidel tähistame meresid, jõgesid ja järvi  värviga.
 1. Loomad, kes otsivad toitu veest, on 
 2. Vees elavatel loomadel on  keha.
 3. Vees elavate loomade karv  vees märjaks.
 4. Vees elavate lindude sulestik  vees märjaks.
 5. Vee-loomadel aitavad vees liikuda .
 6.  liigub vees uimede abil.
 7. Kala hingab vees .
 8. Luik hingab .

Minu kodule kõige lähem veekogu on (nimi) .
See veekogu on (mis liiki?) .
(Veekogu nimi)  vesi (voolab / ei voola .
Seal kasvavad (nimeta taimi) , ,  .
(Veekogu nimi) elavad (nimeta loomi) ,  ,  .

Tööleht

Palun oota