Peatükk 13.5 (Loodus 5. kl)

Impressum

Digiõpiku väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Väljaandja SA Innove, Haridus- ja Noorteamet.

Digiõpik sobib õpilastele, kes õpivad põhikooli riikliku õppekava lihtsustatud õppe tasemel. Õpilastele, kellele on rakendatud individuaalne õppekava (IÕK), muukeelsetele õpilastele, samuti kasutamiseks põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel.

Digiõpiku autorid on​ Katre Riives ja Ruta Käärik.
Digiõpiku koostamist nõustas eripedagoog Ana Kontor.​
​​Õpetaja metoodilise juhendi autor Ana Kontor​​

Retsensendid Merle Varika ja Ants Reinmaa.
Õppematerjali katsetasid Lea Koitjärv (Tallinna Tondi kool)​, Liivi Pajula (Näpi kool)

Toimetaja, keeletoimetaja​ Kristi Kingo
​Algmaterjalide ettevalmistus digiteerimiseks kirjastus Atlex
Õppematerjali digiteeris Merike Sääsk
Originaalillustratsioonid Julia Dautova

Originaalanimatsioonid (pkt-id 3.1; 12.3; 12.5) tootis õpiku autorite ideede järgi reklaamiagentuur Dada AD.
Muud videod ja helifailid: ptk 8.1 Eestimaa Looduse Fond. Valmimist toetasid Euroopa Liidu LIFE-programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus; ptk 8.3 OÜ Naturewalk. Keskonnainvesteeringute Keskuse toel valminud virtuaalprogramm "Eesti sood"; ptk 8.5 ERR; ptk 12.5 AS Bit, Avita
Veebipildid- ja fotod Tarmo Teder, Shutterstock​

Digiõpiku väljaandja on püüdnud leida kõikide lingitud ja/või akendatud videote autoriõiguste omanikke, et kindlustada video kasutamise õiguspärasus. Kui mõne video puhul kontakti leidmine ei õnnestunud, on see Youtubest või mujalt lingitud või akendatud vastavalt sealsetele kasutustingimustele, seega kehtivad video vaatajale samad kasutustingimused.

Lingitud ja/või akendatud videote autoriõiguste omanik ja/või video üleslaadija on leitav video originaalasukohas.​

Kui märkate autoriõiguste rikkumisi, katkiseid linke vmt, oleme tänulikud, kui teavitate sellest aadressil kristiina.paist@harno.ee​​

CC-BY-SA 3,0

Palun oota