Peatükk 10.3 (Loodus 5. kl)

Elektri jõudmine majadesse

Kuidas jõuab elekter kodudesse?

Vaata joonist.

Ala-jaam
  1. Põlev-kivi põletatakse elektri-jaama katlas.
  2. Põlemisel tekib soojus, mille abil toodetakse elektrit.
  3. Elekter suunatakse kõrge-pinge-liinidesse
    ​(elektri-juhtmetesse).
  4. Kõrge-pinge-liinide kaudu liigub elekter
    ​ala-jaamadesse.
  5. Ala-jaamast suunatakse elektri-vool väiksematesse elektri-liinidesse.
  6. Elekter liigub elektri-juhtmete kaudu kodudesse, koolidesse ja muudesse hoonetesse.

Tööleht

Palun oota