Peatükk 12.1 (Loodus 5. kl)

Maailmaruum

Maa-ilma-ruum on lõputu ruum, milles liiguvad Päike, tähed, planeedid ja Kuu. Need on taeva-kehad.

Planeet Maa on samuti taeva-keha.
​Maa on meie ​kodu-planeet.

Tähistaevas

Maailma-ruumi saame Maa pealt uurida küllaltki vähe.

Tähed on taeva-kehad, mis on meile nähtavad.
​Tähed kiirgavad valgust ning soojust.
​Öösel paistavad tähed meile pisikeste helendavate täpikestena. Tähed asuvad meist väga kaugel.

Mis sa arvad, kas tähed kuuluvad:

 • elus-looduse hulka?
 • eluta looduse hulka?
 1. Maailma-ruumis olevaid kehi nimetame
 2. Täht on valgust kiirgav .

Kirjuta sisult õiged laused vihikusse.

Tähistaeva uurimine

Väga palju aastaid tagasi hakkasid inimesed
​uurima tähis-taevast.

Tähis-taeva uurijat nimetati vanasti tähe-targaks.

Tähe-targad märkasid, et tähed moodustavad taevas kujundeid.

Kujundid liiguvad taeva-kaarel ja jõuavad mõne aja pärast jälle oma kohale tagasi.

Hiljem mõistsid tähe-targad, et tegelikult pöörleb maa-kera ümber oma telje.

Täna-päeval on tähtede uurija astro-noom
​ja kujundid taevas on täht-kujud.

Suur Vanker
Hobu-vanker

Põhjanael

Tähis-taeva tuntuim tähtkuju on Suur Vanker.
​Selle tähtkuju järgi saab määrata
​kõige põhja-poolsemat tähte – Põhja-naela.

Kindla asu-koha tõttu saab Põhja-naela järgi määrata põhja suunda. 

Vanasti määrasid mere-mehed ja rändurid
​taeva-tähtede järgi ilma-kaari.

Põhja-naela asukoht ja Põhja-nael

Ülesanne 2

 1. Joonista Suure Vankri täht-kuju.
 2. Joonista Suure Vankri üles Väikese Vankri täht-kuju.
 3. Märgi Põhja-nael sinise ringiga.

Katse 1

 1. Jälgi koos ema või isaga hilis-õhtul taevas tähti.
 2. Leia üles Suur Vanker.
 3. Vaata sügisel Suure Vankri ratastest üles-poole. Leia sealt Põhja-nael.
 4. Vaata kevadel Suure Vankri ratastest alla-poole. Leia sealt Põhja-nael.
 5. Kas leidsid?
 1. Tähtedest moodustunud kujundeid nimetatakse .
 2. Tuntuim täht-kuju on .
 3. Põhja-nael näitab alati .

Kirjuta laused vihikusse.

Tööleht

Palun oota