Peatükk 7.1 (Loodusõpetus 8. kl, 1. osa)

Sõnaseletused

A

  • aatom – üliväike aineosake

E

  • energia – füüsikaline suurus, mis näitab, kui palju keha või kehad on võimelised tööd tegema

F

I

L

  • lihtaine – aine, mis koosneb sama liiki aatomitest
  • lihtmehhanism – ilma mootorita lihtsa ehitusega seade, mis annab töö tegemisel võitu jõus. Nt kang, plokk, pöör, kruvi
  • liitained – ained, mille molekul koosneb erinevat liiki aatomitest

M

N

V

  • võimsus –  füüsikaline suurus, mis
    väljendab ühe ajaühiku jooksul tehtud töö hulka (ehk kulutatud energiat)
Palun oota