Peatükk 7.2 (Loodusõpetus 8. kl, 1. osa)

Impressum

Digiõpiku väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Väljaandja SA Innove, Haridus- ja Noorteamet.

Digiõpiku „Loodusõpetus 8. klassile“ (I-III osa) koostamisel on arvestatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe 8. klassi loodusõpetuse ainekavas esitatud nõudeid. Õppematerjal sobib kasutamiseks ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel, individuaalse õppekava (IÕK) alusel õppijate ning muukeelsete õpilaste õpetamisel.

Õpiku autorid Helle Anijärv, Piret Seedre
Õpetaja metoodilise juhendi autor Ana Kontor​
Haridustehnoloog Mari Tõnisson
D​igiõpiku koostamist nõustas eripedagoog Ana Kontor

Retsensendid Heidi Öövel, Karmen Sildnik
​Õppematerjali katsetasid Karnen Sildnik (Pärnu Kuninga tänava põhikool), Helmo Ostrat (Tallinna Tondi põhikool), Kaire Vaher (H.Masingu kool), Svetlana Johanson (Näpi kool)

Toimetaja Ivi Piibeleht
Kujundaja ja küljendaja Margit Toovere
Digiteeris Maarja Rammo​​

Illustratsioonid Shutterstock, Margit Toovere
Veebipildid ja -fotod (kui ei ole märgitud teisiti) Shutterstock, vabavaralised pildipangad, tootjate kodulehed​
​Originaalanimatsioonid- ja videod (ptk 2.5; 3.2; 4.5) on tootnud autorite ideede järgi Propapanda Productions OÜ, (ptk 4.5) reklaamiagentuur Dada AD

Muud videod: ptk 2.1​ https://opik.fyysika.ee/.
​Digiõpiku väljaandja on püüdnud leida kõikide lingitud ja/või akendatud videote autoriõiguste omanikke, et kindlustada video kasutamise õiguspärasus. Kui mõne video puhul kontakti leidmine ei õnnestunud, on see Youtube'st või mujalt lingitud või akendatud vastavalt sealsetele kasutustingimustele, seega kehtivad video vaatajale samad kasutustingimused.​

Lingitud ja/või akendatud videote autoriõiguste omanik ja/või video üleslaadija on leitav video originaalasukohas

Kui märkate autoriõiguste rikkumisi, katkiseid linke vmt, oleme tänulikud, kui teavitate sellest aadressil kristiina.paist@harno.ee

CC-BY-SA 3,0

Palun oota