Kalender

Kuud

Ühes aastas on 12 kuud. Igal kuul on oma nimetus.

Harjuta

Juuni on aasta  kuu.

Märts on aasta  kuu.

Oktoober on aasta  kuu.

Minu sünni-päev on  kuus.

Minu sünni-kuu on aasta  kuu.

SEPTEMBER

JUULI

JAANUAR

MAI

Nädal

Ühes nädalas on 7 päeva.
​Nädalas on 5 kooli-päeva ja 2 puhke-päeva.

Kooli-päevad on esmas-päev, teisi-päev, kolma-päev, nelja-päev ja reede. Siis käivad lapsed koolis.

Puhke-päevad on lau-päev ja püha-päev. Siis puhkame.

Harjuta

3. Lõpeta laused suuliselt.

Ühes nädalas on … (mitu?) päeva.

Nädala esimene päev on ..... .

Nädala teine päev on ..... .

Nädala viies päev on ..... .

Nädala kolmas päev on ..... .

Nädala kuues päev on ..... .

Nädala neljas päev on ..... .

Nädala viimane päev on ..... .

4. Loe. Ütle laused õigesti.

 1. Kooli-päevad on esmas-päev, teisi-päev, kolma-päev, lau-päev ja nelja-päev.
 2. Puhke-päevad on reede, lau-päev ja püha-päev.
 3. Kooli-päevadel lapsed puhkavad.
 4. Puhke-päevadel lapsed puhkavad.

ÜLE-EILE on päev, mis eelnes eilsele.
ÜLE-HOMME on päev, mis järgneb homsele.

Täna on teisi-päev. Üle-eile oli .
Täna on reede. Üle-eile oli .
Täna on esmaspäev. Üle-eile oli .

Täna on püha-päev. Üle-homme on .
Täna on nelja-päev. Üle-homme on .
Täna on kolma-päev. Üle-homme on .

esmas-päev

teisi-päev

kolma-päev

nelja-päev

reede

lau-päev

püha-päev

käib koolis
käib koolis
käib koolis
käib koolis
käib koolis
läheb külla vana-emale ja vana-isale
aitab teha aia-töid
käib ujumas
laulab kooris
käib ujumas
käib ratsutamas

Teisi-päeval käib Noora .
Kolma-päeval Noora .
Nelja-päeval käib Noora .
Reedel käib Noora .
Lau-päeval läheb Noora .
Püha-päeval aitab Noora .

7. Arutle õpetajaga.

 1. Nimeta kaks tegevust, mida sina teed kooli-päevadel.
 2. Nimeta kaks tegevust, mida sina teed nädala-vahetusel.

Kalender

Kalender on igale inimesele vajalik. Sealt saab vaadata:

 • mis aasta on.
 • mis kuu on.
 • mis kuu-päev on.
 • täht-päevi (sünni-päevad, pühad).

Kalendreid on mitme-suguseid:

arvuti-kalender

telefoni-kalender

laua-kalender

seina-kalender

Harjuta

8. Arutle õpetajaga.

 1. Kas teil on klassis kalender? Kus see asub? Milline see on?
 2. Kas sul on kodus kalender? Kus see asub? Milline see on?
 1. Kalendri järgi on  aasta.
 2. Kalendri järgi on  kuu.
 3. Selles kuus on  püha-päeva.
 4. Kalendrisse on märgitud  sünni-päev.
 5. Mari sünni-päev on .
 1. Märgi kalendrisse jõulud (24., 25., 26. detsember).
 2. Märgi kalendrisse vana-aasta õhtu (31. detsember).
 3. Märgi kalendrisse Hugo sünni-päev (8. detsember).

11. Vaata klassi kalendrit. Vasta küsimustele suuliselt.

 1. Mis nädala-päevadel on sel aastal jõulud?
 2. Mis nädala-päeval on vana-aasta õhtu?
 3. Mis nädala-päeval on sinu sünni-päev?
 4. Mis nädala-päeval on sinu ema sünni-päev?
 5. Mis nädala-päeval on Eesti Vabariigi sünni-päev?

Tööleht

Palun oota