Peatükk 5.3 (Inimeseõpetus 3. kl)

Kellaaeg

Loe

Kell on inimesele vajalik abiline.

 • KELL näitab aega.
 • KELL äratab üles.

Harjuta

1. Arutle õpetajaga.

 1. Milleks on kell sulle vajalik?
 2. Kuidas sa tead, millal on õige aeg ärgata?
 3. Missugune on sinu äratus-kell?

 1. Vaata klassis ringi. Mis kell on teil klassis? 
 2. Milline kell on sul kodus? 
 3. Millist kella sina kasutad? 

3. Kuula, milliseid helisid kellad teevad.

 1. Kuulake, millist häält teeb teie klassi kell.
 2. Millist häält teeb sinu kell.

Loe

Kellal on numbrid ja osutid.

Kellal on kaks osutit: 

 • väike = lühike
 • suur = pikk

Kella osutid liiguvad ringi.

Elektroonilisel kellal, nuti-kellal ja telefoni kellal on ainult numbrid. Osuteid ei ole.

Elektroonilisel kellal muutuvad numbrid.

Harjuta

 1. Kellal on numbrid ja
 2. Osuteid on
 3. Väike osuti näitab
 4. Suur osuti näitab

Kordame täis-tundi

Kell on 4:00.

Harjuta

Kell on .

Kell on .

Kell on .

Kell on .

Kell on 1:00.

Kell on 8:00.

Kell on 3:00.

Kell on 9:00.

Kell on 6:00.

Kell on 12:00.

Kell on 2:00.

Kell on 12:00.

Kell on 5:00.

Kell on 4:00.

Kell on 6:00.

Kordame pool-tundi

Harjuta

Kell on .

Kell on .

Kell on .

Kell on .

Kell on 4:30.

Kell on 9:30.

Kell on 6:30.

Kell on 12:30.

Kell on 2:30.

Kell on 7:30.

Kell on 1:30.

Kell on 12:30.

Kell on 3:30.

Kell on 5:30.

Kell on 4:30.

Kell on 7:30.

Tegevuste ajaline järje-kord

Harjuta

12. Loe ja vaata pilte, milline on Anna päev. Mis kell Anna midagi tegi? ​Märgi kellale, kuhu peaks osutama väike osuti.

Ärkab üles. Riietub.

Kell on 6:30.

Sööb hommiku-sööki.

Kell on 7:00.

Läheb kooli.

Kell on 7:30.

Õpib koolis.

Kell on 8:00.

Sööb klassi-kaaslastega lõunat.

Kell on 12:00.

Õpib pärast tunde raamatu-kogus.

Kell on 2:00.

Läheb tantsu-trenni.

Kell on 3:30.

Kõnnib koju.

Kell on 5:00.

Sööb perega õhtu-sööki.

Kell on 6:00.

Aitab vanemaid. Peseb nõusid.

Kell on 7:00.

Puhkab. Vaba aeg.

Kell on 8:00.

Peseb õhtul hambaid. Läheb magama.

Kell on 9:00.

1. Mida tegi Anna enne lõuna-sööki?

2. Mida tegi Anna pärast lõuna-sööki?

3. Vali õige sõna.

Läheb kooli.
 • enne
 • pärast
Käib tantsu-trennis.
 • enne
 • pärast
Sööb õhtu-sööki.
 • enne
 • pärast
Peseb nõusid.
 • enne
 • pärast
Sööb hommiku-sööki.
 • enne
 • pärast
Kõnnib koju.
 • enne
 • pärast

Tööleht

Palun oota