Peatükk 1.2 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Arvu kümnend­koostis (13–18)

13. Kirjuta arvud. Loe.

14. Lohista arvud sobivale kohale. Loe.

 • 8
 • 29
 • 49
 • 53
 • 67
 • 81
 • 90
 • 100

8 kümnelist ja 1 üheline

4 kümnelist ja 9 üheline

5 kümnelist ja 3 ühelist

6 kümnelist ja 7 üheline

0 kümnelist ja 8 ühelist

9 kümnelist ja 0 ühelist

10 kümnelist ja 0 ühelist

2 kümnelist ja 9 ühelist

 • 99
 • 70
 • 62
 • 55
 • 32
 • 14
 • 10
 • 1

9 kümnelist ja 9 ühelist

7 kümnelist ja 0 ühelist

6 kümnelist ja 2 ühelist

0 kümnelist ja 1 üheline

1 kümneline ja 4 ühelist

3 kümnelist ja 2 ühelist

5 kümnelist ja 5 ühelist

1 kümneline ja 0 ühelist

15. Kirjuta arvud täis-kümnete ja ühelistega.

31

30

1

27

45

66

63

81

92

70

19

8

44

21

58

60

9

32

16. Kirjuta arvu kümnelised ja ühelised.

91 =    9 K +    1 Ü

45 =  K +  Ü

73 =  K +  Ü

83 =  K +  Ü

18 =  K +  Ü

24 =  K +  Ü

52 =  K +  Ü

30 =  K +  Ü

17. Kirjuta arvud. Võrdle (<, >, =).

18. Märgi võrdused ja võrratused, mis on õiged.

 • 78 < 87
 • 51 < 43
 • 27 = 27
 • 80 < 38
 • 89 < 98
 • 68 > 68
 • 99 > 66
 • 100 < 10
 • 32 > 87
 • 60 > 56
 • 100 = 100
 • 59 > 65

Tööleht

Palun oota