Õppekomplekt (Matemaatika 4. kl. I osa)

Matemaatika 4. klassile. I osa. Lihtsustatud õppekava

Autorid
Kadri Männiksaar, Lii Helmet
Väljaandja
SA Innove, HARNO
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 41 peatükki ning 377 ülesannet, millest 377 on õpikus ja 0 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Kadri Männiksaar, Lii Helmet
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  4. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  SA Innove, HARNO
 • Õppekava
  Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava 2010
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Arvud 1–100

Järg
Peatükk
1.1. Numeratsioon 100 piires (1–12)
1.2. Arvu kümnend­koostis (13–18)

2. Täiskümnete liitmine ja lahutamine

Järg
Peatükk
2.1. Ühetehtelised avaldised (19–26)
2.2. Mitme­tehtelised avaldised (27–34)

3. Liitmine ja lahutamine 100 piires järguületamiseta

Järg
Peatükk
3.1. Täiskümne ja ühekohalise arvu liitmine (35–38)
3.2. Kahekohalisele arvule ühekohalise arvu liitmine ja vastav lahutamine (39–45)
3.3. Liitmine täiskümneni. Lahutamine täiskümnest (46–49)
3.4. Kahekohalisele arvule ühekohalise arvu liitmine ja vastav lahutamine kirjaliku arvutamise võttega (50–59)
3.5. Kahekohaliste arvude liitmine ja vastav lahutamine (60–63)
3.6. Kahekohaliste arvude liitmine ja vastav lahutamine kirjaliku arvutamise võttega (64–69)
3.7. Kordamine (70–80)

4. Järgarvud

Järg
Peatükk
4.1. Järgarvud 21.–100. (81–85)

5. Rooma numbrid

Järg
Peatükk
5.1. Rooma numbrid I–V (86–92)

6. Kahekohalisele arvule ühekohalise arvu liitmine järguületamisega

Järg
Peatükk
6.1. Eeltöö (93–98)
6.2. Kahekohalisele arvule ühekohalise arvu liitmine suulise arvutamise võttega (99–107)
6.3. Kahekohalisele arvule ühekohalise arvu liitmine kirjaliku arvutamise võttega (108–113)
6.4. Ühekohalisele arvule kahekohalise arvu liitmine kirjaliku arvutamise võttega (114–118)

7. Kahekohalisest arvust ühekohalise arvu lahutamine järguületamisega

Järg
Peatükk
7.1. Eeltöö (119–121)
7.2. Kahekohalisest arvust ühekohalise arvu lahutamine suulise arvutamise võttega (122–129)
7.3. Kahekohalisest arvust ühekohalise arvu lahutamine kirjaliku arvutamise võttega (130–136)
7.4. Liitmise ja lahutamise kontrollimine pöördtehtega (137–140)

8. Kahekohalisele arvule kahekohalise arvu liitmine järguületamisega

Järg
Peatükk
8.1. Eeltöö (141–143)
8.2. Kahekohalisele arvule kahekohalise arvu liitmine suulise arvutamise võttega (144–147)
8.3. Kahekohalisele arvule kahekohalise arvu liitmine kirjaliku arvutamise võttega (148–154)
8.4. Kordamine (155–163)

9. Kahekohalisest arvust kahekohalise arvu lahutamine järguületamisega

Järg
Peatükk
9.1. Eeltöö (164–166)
9.2. Kahekohalisest arvust kahekohalise arvu lahutamine suulise arvutamise võttega (167–171)
9.3. Kahekohalisest arvust kahekohalise arvu lahutamine kirjaliku arvutamise võttega, vastuseks kahekohaline arv (172–176)
9.4. Kahekohalisest arvust kahekohalise arvu lahutamine kirjaliku arvutamise võttega, vastuseks ühekohaline arv (177–181)
9.5. Kordamine (182–188)

10. Liitmine sajani ja lahutamine sajast

Järg
Peatükk
10.1. Eeltöö (189–191)
10.2. Liitmine sajani (192–199)
10.3. Eeltöö lahutamisele (200–202)
10.4. Sajast ühekohalise arvu lahutamine (203–206)
10.5. Sajast kahekohalise arvu lahutamine (207–211)

11. Kordamine

Järg
Peatükk
11.1. Numeratsiooni kordamine (212–218)
11.2. Liitmise ja lahutamise kordamine (219–228)

12. Õpetajale

Järg
Peatükk
12.1. Metoodilised juhised õppevara kasutamiseks
12.2. Matemaatika 4. klassile. I osa (PDF-versioon)
12.3. I osa PDF- ja digiversiooni peatükkide ühildumine
12.4. Impressum
Palun oota