Mitmetehtelised avaldised (27–34)

27. Sobita rahad rahakottidesse.

     28. Arvuta.

     20 + 40 + 30 = 

     50 + 10 + 10 = 

     30 + 20 + 50 = 

     90 – 10 – 30 = 

     70 – 20 – 10 = 

     100 – 30 – 40 = 

     29. Arvuta.

     Pane tähele

     30. Missuguste raha-tähtedega saab köögi-kaupade eest tasuda? Lahenda ülesanne mängu-rahasid kasutades.

     31. Missuguseid maiustusi saab osta 1 euro eest?

     • 70 s
     • 60 s
     • 90 s
     • 50 s
     • 80 s
     • 30 s
     • 40 s
     • 10 s
     • 50 s
     • 20 s

     32. Täida lüngad. Vajadusel kasuta kalendrit või õpilas-päevikut.

     Tarkusepäev on (mis kuus? .

     Naljapäev on  .

     Jaanipäev on  .

     Kõikides nendes kuudes on  päeva.

     Kolme kuu päevade summa on  +  +  =  päeva.

     Mardi-sandid ja kadri-sandid jooksevad -kuus.

     Lahuta eelmise avaldise vastusest hinge-kuu päevade arv.  –  = 

     33. Arvuta.

     50 + 40 – 30 = 

     80 – 20 + 10 = 

     10 + 60 – 50 = 

       90 – 30 + 10 = 

       70 + 20 – 50 = 

     100 – 50 + 40 = 

      34. Lahenda ülesanne.

     Tristan luges esmas-päeval raamatust 40 lehekülge.

     Teisi-päeval luges poiss 20 lehe-külge rohkem kui eelmisel päeval.

     Kolma-päeval luges Tristan 10 lehe-külge vähem kui teisi-päeval.

     Mitu lehekülge luges poiss kolma-päeval?

     Tööleht

     Palun oota