Peatükk 2.2 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Mitme­tehtelised avaldised (27–34)

27. Lohista rahad sobivasse raha-kotti.

     28. Arvuta.

     20 + 40 + 30 = 

     50 + 10 + 10 = 

     30 + 20 + 50 = 

     90 – 10 – 30 = 

     70 – 20 – 10 = 

     100 – 30 – 40 = 

     29. Arvuta.

     Vihje
     Keera telefon laiupidi.

     Pane tähele

     1 euro on 100 senti.

     1 € on 100 s

     30. Märgi, missuguste raha-tähtedega saab köögi-kaupade eest tasuda?

     31. Sobita maiustused, mida saab osta 1 euro eest.

     • 70 s
     • 60 s
     • 90 s
     • 50 s
     • 80 s
     • 30 s
     • 40 s
     • 10 s
     • 50 s
     • 20 s

     32. Täida lüngad. Vajadusel kasuta kalendrit või õpilas-päevikut.

     • 30
     • 60
     • 90
     • aprillis
     • juunis
     • septembris
     • novembris

     Tarkusepäev on.

     Naljapäev on.

     Jaanipäev on.

     Kõikides nendes kuudes onpäeva.

     Kolme kuu päevade summa on++=päeva.

     Mardi-sandid ja kadri-sandid jooksevad.

     Lahuta eelmise avaldise vastusest hinge-kuu päevade arv.
     =

     33. Arvuta.

     50 + 40 – 30 = 

     80 – 20 + 10 = 

     10 + 60 – 50 = 

       90 – 30 + 10 = 

       70 + 20 – 50 = 

     100 – 50 + 40 = 

     34. Lahenda ülesanne.

     Tristan luges esmas-päeval raamatust 40 lehekülge.
     ​Teisi-päeval luges poiss 20 lehe-külge rohkem kui eelmisel päeval.
     ​Kolma-päeval luges Tristan 10 lehe-külge vähem kui teisi-päeval.
     ​Mitu lehekülge luges poiss kolma-päeval?

     Märgi sobiv lehe-külgede arv.

     Tööleht

     Palun oota