Peatükk 10.2 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Liitmine sajani (192–199)

Pane tähele

Liidan ühelised:

 • 7 Ü + 3 Ü = 10 Ü
 • 10 Ü = 1 K ja 0 Ü
 • Kirjutan 0 üheliste alla
 • Märgin 1 kümneliste kohale

Liidan kümnelised:

 • 1 K + 5 K + 4 K = 10 K
 • Kirjutan 0 kümneliste alla
 • Märgin 1 sajaliste kohale
 • Kirjutan 1 sajaliste alla

192. Arvuta.

5 3 + 4 7

6 5 + 3 5

9 2 + 8

6 + 9 4

193. Koosta avaldis. Arvuta kirjalikult vihikus.

Esimene liidetav

54

23

92

Teine liidetav

46

77

8

Summa

Esimene liidetav

41

55

6

Teine liidetav

59

45

94

Summa

194. Lahenda ülesanne.

Kauplusesse toodi 36 paari saapaid.
​Kummikuid toodi 17 paari võrra rohkem kui saapaid.
​Kingi toodi kummikutest 47 paari võrra rohkem.
​Mitu paari kingi toodi kauplusesse?

Andmed:

 paari

 paarikui

 paarikui

Mitu paaritoodi kauplusesse?

Lahendus:

1. Mitu paaritoodi kauplusesse?

2. Mitu paaritoodi kauplusesse?

Vastus: Kauplusesse toodi  paari.

195. Arvuta kirjalikult vihikus. Lohista avaldised sobivasse majja.

Vihje
Keera telefon laiupidi.
    • 53 + 47
    • 35 + 55
    • 28 + 62
    • 5 + 75
    • 81 + 9
    • 67 + 33
    • 8 + 72
    • 79 +1
    • 34 + 66

    196. Liida kirjalikult vihikus. Võrdle vastuseid (>, <, =).

    54 + 46

    45 + 49

    25 + 67

    32 + 68

    63 + 37

    51 + 49

    45 + 55

    87 + 13

    197. Arvuta vihikus. Märgi õiged võrdused.

    • 25 + 75 = 98
    • 83 + 17 = 79
    • 48 + 52 = 100
    • 64 + 35 = 100
    • 62 + 38 = 75
    • 19 + 76 = 95

    198. Koosta avaldised, nii et:

    • 100
    • 74
    • 57
    • 43
    • 26
    • +
    • =

    1) esimene liidetav on väikseim arv

    2) teine liidetav on suurem kui esimene

    199. Lahenda ülesanne.

    Matkale läks 38 poissi.
    ​Tüdrukuid läks 24 võrra rohkem kui poisse.
    ​Mitu õpilast läks matkale?

    Andmed:

     

    Mituläks matkale?

    Lahendus:

    1. Mituläks matkale?

    2. Mituläks matkale?

    Vastus: Matkale läks .

    Tööleht

    Palun oota