Peatükk 10.2 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Liitmine sajani (192–199)

Pane tähele

192. Arvuta.

193. Koosta avaldis. Arvuta kirjalikult vihikus.

Esimene liidetav

54

23

92

41

55

6

Teine liidetav

46

77

8

59

45

94

Summa

194. Lahenda ülesanne.

Kauplusesse toodi 36 paari saapaid. Kummikuid toodi 17 paari võrra rohkem kui saapaid. Kingi toodi kummikutest 47 paari võrra rohkem. Mitu paari kingi toodi kauplusesse?

Andmed:

 võrra rohkem 

 võrra rohkem 

Mitu  toodi kauplusesse?

Lahendus:

1. Mitu ?

  

  

2. Mitu ?

 

 

Vastus

195. Arvuta kirjalikult vihikus.

67 + 33 = 

  8 + 72 = 

35 + 55 = 

28 + 62 = 

34 + 66 = 

79 +   1 = 

53 + 47 = 

  5 + 75 = 

81 +   9 = 

Lohista avaldised õigesse majja.

    • 5 + 75
    • 35 + 55
    • 79 + 1
    • 67 + 33
    • 8 + 72
    • 34 + 66
    • 81 + 9
    • 53 + 47
    • 28 + 62

    196. Liida kirjalikult vihikus.

    Võrdle vastuseid. Aseta lünka sobiv märk (>, <, =).

    54 + 46

    45 + 49

    63 + 37

    51 + 49

     

    25 + 67

    32 + 68

    45 + 55

    87 + 13

    197. Liida kirjalikult vihikus. Märgi õiged vastused.

    • 25 + 75 = 98
    • 83 + 17 = 79
    • 48 + 52 = 100
    • 64 + 35 = 100
    • 62 + 38 = 75
    • 19 + 76 = 95

    198. Koosta neli avaldist. Arvuta kirjalikult vihikus.

    1) 100, 26, 74

        

        

        

        

    2) 43, 100, 57

        

        

        

        

    199. Lahenda ülesanne.

    Matkale läks 38 poissi. Tüdrukuid läks 24 võrra rohkem kui poisse. Mitu õpilast läks matkale?

    Andmed:

     võrra rohkem                                                               

    Mitu  ?

    Lahendus:

    1. Mitu ?

      

      

     

    2. Mitu ?

     

    Vastus

    Tööleht

    Palun oota