Peatükk 11.2 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Liitmise ja lahutamise kordamine (219–228)

219. Leia vähendaja.

53 –  = 50

72 –  = 70

46 –  = 40

84 –  = 4

55 –  = 5

93 –  = 3

220. Arvuta kirjalikult vihikus. Lohista avaldis sobivale vihikule.

Vihje
Keera telefon laiupidi.
    • 10 + 9
    • 30 – 14
    • 21 – 5
    • 9 + 8
    • 9 + 7
    • 25 – 6
    • 33 – 14
    • 32 – 15
    • 23 – 6

    221. Arvuta kirjalikult vihikus.

    35 +   7

    46 + 17

      8 + 37

    85 –   5

    67 –   9

    56 – 38

      4 + 36

    56 – 39

    36 + 28

    Märgi saadud vastustega lilled.

    222. Lahenda pildi põhjal ülesanded.

    Annil on 70 eurot.

    Tee vihikus vajalikud arvutused. Sobita vastused.

    • 5 €
    • 9 €
    • 14 €
    • 18 €
    • 19 €
    • 51 €
    • 52 €
    • 56 €
    • 61 €
    • 65 €


    Kui palju maksavad?

    Kui palju raha jääb alles?

    Koolikott ja pinal kokku

    Koolikott ja värvilised pliiatsid kokku

    Koolikott ja vihik kokku

    Pinal ja värvilised pliiatsid kokku

    Vihik ja märkmik kokku

    223. Arvuta kirjalikult vihikus. Vali sobiv vastus.

    34 + 56 =

      6 + 78 =

    54 + 19 =

    35 – 28 =

    66 –   9 =

    57 – 48 =

    64 – 28 =

    46 + 29 =

    53 –   5 =

    224. Koosta avaldis. Arvuta.

    Arv on 39

    Suurenda 17 võrra

        

    Vähenda 29 võrra

        

    Arv on 65

    Suurenda 26 võrra

        

    Vähenda 47 võrra

        

    Arv on 47

    Suurenda 35 võrra

        

    Vähenda 18 võrra

        

    225. Arvuta kirjalikult vihikus.

    34 + 57 =  

    72 –  34 =  

    65 + 19 =  

    89 – 39 =  

    37 + 27 =  

    66 + 20 =  

    74 – 37 =  

    37 + 48 =  

    48 – 39 =  

    28 + 43 =  

    100 – 45 =  

      24 + 69 =  

    100 – 37 =  

      78 + 12 =  

    100 –   8 =  

    Millistes linnades käis Kevin vaheajal?

    86

    55

    64

    9

    85

    N

    V

    U

    V

    R

    91

    50

    71

    90

    92

    P

    N

    A

    G

    A

    37

    38

    63

    93

    84

    A

    Ä

    L

    A

    R

    Kevin käis vaheajal  ja .

    226. Koosta avaldis ja arvuta.

    1. Arvu 58 suurenda 27 võrra.

        

    2. Arvu 65 vähenda 39 võrra.

        

    227. Arvuta kirjalikult vihikus. Võrdle vastuseid (>, <, =).

    34 – 27

    45 – 19

    25 + 6

    36 – 8

    53 + 28

    32 – 5

    42 – 35

    81 + 14

    228. Lahenda ülesanne.

    Kunsti-ringis käib sellel õppe-aastal 15 poissi. Tüdrukuid käib 9 võrra rohkem. Mitu õpilast osaleb kunsti-ringi töös?

    Andmed:

    Poisse 

    Tüdrukuid 

    Mituosaleb kunsti-ringi töös?

    Lahendus:

    1. Mituosaleb kunsti-ringi töös?

    2. Mituosaleb kunsti-ringi töös?

    Vastus: Kunsti-ringi töös osaleb .

    Tööleht

    Palun oota