Peatükk 11.2 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Liitmise ja lahutamise kordamine (219–228)

219. Leia vähendaja.

53 –  = 50

72 –  = 70

46 –  = 40

84 –  = 4

55 –  = 5

93 –  = 3

220. Arvuta kirjalikult vihikus. Sobita avaldised vihikutesse.

    • 33 – 14
    • 9 + 7
    • 10 + 9
    • 25 – 6
    • 9 + 8
    • 21 – 5
    • 32 – 15
    • 30 – 14
    • 23 – 6

    221. Arvuta kirjalikult vihikus. Märgi, millised lilled kingib Kaisa emale?

    35 +   7 = 

    46 + 17 = 

      8 + 37 = 

    85 –   5 = 

    67 –   9 = 

    56 – 38 = 

      4 + 36 = 

    56 – 39 = 

    36 + 28 = 

    222. Lahenda ülesanded.

    Annil on 70 eurot.


    Kui palju maksavad?

    Kui palju raha jääb tüdrukule alles?

    Koolikott ja pinal kokku

    Koolikott ja värvilised pliiatsid kokku

    Koolikott ja vihik kokku

    Pinal ja värvilised pliiatsid kokku

    Vihik ja märkmik kokku

    223. Arvuta kirjalikult vihikus. Kontrolli pöörd-tehtega.

    34 + 56 = 

      6 + 78 = 

    54 + 19 = 

    35 – 28 = 

    66 –   9 = 

    57 – 48 = 

    64 – 28 = 

    46 + 29 = 

    53 –   5 = 

    224. Koosta avaldis. Arvuta.

    Arv

    Suurenda 17 võrra

    39

    Vähenda 29 võrra

        

     

        

    Arv

    Suurenda 26 võrra

    65

    Vähenda 47 võrra

        

     

        

    Arv

    Suurenda 35 võrra

    47

    Vähenda 18 võrra

        

     

        

    225. Arvuta kirjalikult vihikus.

    Millistes linnades käis Kevin vahe-ajal?

    34 + 57 =

    66 + 20 =

    100 – 45 =

    72 – 34 =

    74 – 37 =

    24 + 69 =

    65 + 19 =

    37 + 48 =

    100 – 37 =

    89 – 39 =

    48 – 39 =

    78 + 12 =

    37 + 27 =

    28 + 43 =

    100 –  8 =

    86

    55

    64

    9

    85

    91

    50

    71

    90

    92

    37

    38

    63

    93

    84

    N

    V

    U

    V

    R

    P

    N

    A

    G

    A

    A

    Ä

    L

    A

    R

    Kevin käis vahe-ajal  ja .

    226. Koosta avaldis ja arvuta.

    Arvu 58 suurenda 27 võrra

         

    Arvu 65 vähendada 39 võrra

         

    227. Arvuta kirjalikult vihikus.

    Võrdle vastuseid. Vali lünka sobiv märk (>, <, =).

    34 – 27

    45 – 19

    53 + 28

    32 – 5

     

    25 + 6

    36 – 8

    42 – 35

    81 + 14

    228. Lahenda ülesanne.

    Kunsti-ringis käib sellel õppe-aastal 15 poissi. Tüdrukuid käib 9 võrra rohkem. Mitu õpilast osaleb kunsti- ringi töös?

    Andmed:

    poisse 

    tüdrukuid 

    Mitu ?

    Lahendus:

    1. Mitu ?

    2. Mitu ?

    Vastus

    Tööleht

    Palun oota