Peatükk 12.4 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Impressum

Digiõpiku väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Väljaandja SA Innove, Haridus- ja Noorteamet.​

Digiõpiku „Matemaatika 4. klassile“ koostamisel on arvestatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe 4. klassi matemaatika ainekavas esitatud nõudeid. Õppematerjal sobib kasutamiseks ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel, individuaalse õppekava (IÕK) alusel õppijate ning muukeelsete õpilaste õpetamisel.

Õpiku autorid on​ Lii Helmet, Kadri Männiksaar
Haridustehnoloog Mari Tõnisson
Digiõpiku koostamist nõustas eripedagoog Meelika Maila

Retsensendid ​Tiiu Kaljas, Kaja Pastarus
Õppematerjali katsetas Kaja Pastarus (Tartu Kroonuaia Kool)

Toimetaja ja keeletoimetaja Tiina Helekivi
Illustratsioonid Vilve Aavik-Vadi, Ülle Meister 
Fotod Shutterstock​
Õppematerjali digiteeris Tiina Helekivi

​Kui märkate autoriõiguste rikkumisi, katkiseid linke vmt, oleme tänulikud, kui teavitate sellest aadressil kristiina.paist@hm.ee​​

CC-BY-SA 3.0

Palun oota