Peatükk 1.1 (Inimeseõpetus 8. kl)

Saame jälle kokku!

Arutle

 • Mis õppeaine inimese-õpetus on? Mida see aine peaks õpetama?
 • Mis sul eelmise aasta inimeseõpetuse tundidest meeles on?
 • Mida sa sel aastal tahaksid inimese-õpetuse tundides teada saada?
 • Mida tahaksid sel aastal tundides teha?

1. Soojenduseks-tervituseks

Tõuske püsti. Hakake üksteist kätt-pidi tervitama. Esimesel tervitusel ütled „tere“ ja oma nime. Näiteks: „Tere, mina olen Karmen“. Vastu saad sa tervituse oma kaaslaselt koos tema nimega. Nüüd võtad sa kaaslase nime omale. Järgmise kaaslasega tervitades ütled sa „tere“ ja selle nime, kellega sa eelnevalt tervitasid. Nüüd uuel tervitamisel saad sa jälle uue nime. Kui oled kätlemisega jõudnud kokku inimesega, kellel on sinu nimi, võid sa oma kohale istuda.

PS! Mäng kestab seni, kuni igaüks on jõudnud oma nimeni. Sageli juhtub, et korraga tekib mitu sama-nimelist. Siis peab mänguga algusest alustama.

Tervitada saab erineval viisil.

2. ALIAS

Meenuta eelmisel aastal käsitletud teemasid. Võta õpetaja käest loosiga üks teema ja seleta seda teistele. Seletamiseks võid kasutada ainult kehakeelt ja häält. See tähendab liigutusi, näoilmeid, kehahoiakut ja häälitsusi. Sõnu ei tohi kasutada.

Kui kehakeeles selgitamine tundub liiga raske, võib mängu teha ka sõnaseletusega. Oluline on meeles pidada reeglit, et paberil olevaid sõnu ei või seletuses kasutada.

Meenuta kehakeelega, mida 7. klassis inimeseõpetuses õppisid. Vastuseid saad piiluda järgmise pildi juures
7. klassis käsitletud teemad: Mina olen eriline. Mõistus või tunded? Tüli tekib tühjast. Armumine ja armastus. Tervislik toitumine. Sportimine. Arsti juures. Nakkushaigused. Kiri. Tuba korda! Raha. Reisimine. Pöördumine politseisse. Töö

3. Kuidas õpik on üles ehitatud?

Sel õppeaastal on plaanis lähemalt uurida kaheksat olulist teemat. Kõik teemad käsitlevad mõnda tahku inimeseks olemisest. Iga teema kohta on õpikus oma peatükk.

Iga tund algab arutelu küsimustega. Arutle-küsimused aitavad mõelda, mida teema kohta juba tead.   

Tunni alguse ja lõpu tegevused on rohelise taustaga:

Arutle

Kokkuvõtteks

Arutelu käigus tekib hulk uusi küsimusi, millele saad õppimise käigus vastuse. Tavaliselt on igas tunnis mõni tekst, mis annab sulle teema kohta sisulist teavet. Arutle küsimusi on ka tekstide juures.

Peatükid on erineva mahuga. Mõne peatüki läbimiseks on plaanitud viis tundi, teise teema läbimiseks võib kuluda lausa viisteist tundi.

Tekstide juures olevad arutelu küsimused on kirjutatud lillaga.

Tekstides on olulised märksõnad ja mõisted paksus kirjas. Kõige tähtsamad mõtted on välja toodud paremal pool oranžis kastis.

Kõige tähtsamad mõtted on välja toodud  oranžis kastis.

Tekstidele lisaks on õpikus ülesanded. Mis ülesandeid tuleb tegema hakata, ütleb õpetaja. Mõni ülesanne on selline, kus sa saad vastuseid kohe kontrollida. Teistesse ülesannetesse saad kirjutada oma arvamuse. Sel juhul ei olegi õiget ega valet vastust.

Iga tunni lõpus on võimalus õpitut korrata või mõnes ülesandes saadud teadmisi  kasutada.

Ülesanded on õpikus rohelise tekstiga ja rohelise joonega kastis. 

4. Mis teemadel sel aastal juttu tuleb?

Käitumine rühmas. Rühma kuulumine, kokkulepped rühmas, kiusamine, kuidas koos tegutseda

Lähisuhted ja perekond. Seksuaalsus, paarisuhe, mehe ja naise keha, perekond, vägivaldsed suhted

Tervise hoidmine. Tervislik toitumine, liikumine, uni, stress, kriis, Eesti tervishoiusüsteem

Riskikäitumine. Riskid vees, liikluses, toitumisel, internetis. Uimastid. Kust saab abi ja nõu?

Inimene ja välimus. Sobivate riiete valik, rõivaste ja jalanõude hooldamine.

Inimene ja teave. Uudised, ajakirjandus ja internetis. Teabe usaldusväärsus.

Inimesed, asjad ja raha. Raha, raha planeerimine, pangateenused, sisseostud

Edasiõppimise võimalused. Isikuomadused, oskused, võimed. Ametid ja elukutsevalik.

 • Kirjuta, mis teema sulle kõige rohkem huvi pakub: 
 • Mida selle teema kohta juba tead? 
 • Mida veel tahaksid selle teema kohta teada? 

Uuri õpiku sisukorda

 • Käitumine rühmas
 • Lähisuhted ja perekond
 • Tervise hoidmine
 • Riskikäitumine
 • Inimene ja välimus
 • Inimene ja teave
 • Inimesed, asjad, raha
 • Edasiõppimise võimalused

Kokkuvõtteks

Märgi õiged vastused.

1. Inimeseõpetuses on sel aastal plaanis käsitleda järgmisi teemasid:

 • Astroloogia ja inimese põlvnemise lugu
 • Tervislik toitumine ja riiete hooldamine
 • Seksuaalsus ja reeglid rühmas
 • Riskid liikluses ja sisseostud

2. Iga tund algab „Arutle“ küsimustega, sest ...

 • see aitab enne teema kohta lugemist oma arvamus kujundada.
 • see aitab meenutada, mida juba teema kohta tead.
 • see aitab õpetajal meenutada, mida selle teema kohta rääkima peaks.

3. Õpikus on kõige tähtsamad mõisted ja märksõnad ...

 • trükitud paksus kirjas.
 • eraldi kirjas paremal pool oranžides kastides.
 • aitavad kodutööks üles otsida.
 • Pole ühtegi olulist märksõna ega mõistet, mida ei tea.

4. Õpikus olevad ülesanded ...

 • on kõik kohustuslikud.
 • on osaliselt vabatahtlikud.
 • aitavad teemast paremini aru saada.
 • on alati õige või vale vastusega.

5. Kui sa mõnest asjast aru ei saa või tahad midagi juurde teada, siis ...

 • küsi kindlasti õpetajalt või mõnelt klassikaaslaselt.
 • uuri selle kohta internetist.
 • küsi oma vanematelt.
 • ära sellele tähelepanu pööra.
Palun oota