Õppekomplekt (Inimeseõpetus 8. kl)

Inimeseõpetus 8. klassile. Lihtsustatud õppekava

Autorid
Katri Kütt, Maret Lill, Evelyn Ojaperv, Krista Saadoja
Ülesannetekogu autorid
Katri Kütt, Maret Lill, Evelyn Ojaperv, Krista Saadoja, Krista Sunts
Väljaandja
SA Innove, HARNO
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 63 peatükki ning 487 ülesannet, millest 270 on õpikus ja 217 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Katri Kütt, Maret Lill, Evelyn Ojaperv, Krista Saadoja
 • Ülesannetekogu autorid
  Katri Kütt, Maret Lill, Evelyn Ojaperv, Krista Saadoja, Krista Sunts
 • Aine
  Inimeseõpetus
 • Klass
  8. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  SA Innove, HARNO
 • Õppekava
  Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava 2010
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Käitumine rühmas

Järg
Peatükk
1.1. Saame jälle kokku!
1.2. Erinevad rühmad
1.3. Rühma kuulumise hea külg
1.4. Kokkulepped rühmas
1.5. Rühma kuulumise halb külg
1.6. Kiusamine

2. Lähisuhted ja perekond

Järg
Peatükk
2.1. Seksuaalsus
2.2. Seksuaalne orientatsioon – kas poisiga või tüdrukuga
2.3. Soostereotüübid
2.4. Paarisuhe – mis ja kuidas?
2.5. Kui kaugele oled valmis minema?
2.6. Mehe ja naise keha
2.7. Turvalised paarisuhted
2.8. Kuidas suhet hoida?
2.9. Perekond
2.10. Peremudelid
2.11. Pereliikmete rollid
2.12. Emotsioonide juhtimine
2.13. Vägivald lähisuhetes
2.14. Kuidas vägivaldset käitumist ära tunda?
2.15. Kust abi saab?

3. Tervise hoidmine

Järg
Peatükk
3.1. Tervis – mis see on?
3.2. Tervist toetav toitumine
3.3. Kuidas inimesed toituvad?
3.4. Liikumine muudab tervise tugevaks
3.5. Sinu liikumisharjumus
3.6. Uni – tervislik valik
3.7. Vaimne tervis ja stress
3.8. Depressioon
3.9. Tervishoiu-süsteem Eestis
3.10. Abi küsimine ja arsti poole pöördumine
3.11. Terviseinfo
3.12. Kriisiolukorrad

4. Riskikäitumine

Järg
Peatükk
4.1. Riskikäitumine – mis see on?
4.2. Vägivald – mis see on?
4.3. Riskid vees
4.4. Veeohutus
4.5. Riskid liikluses
4.6. Uimastid
4.7. Toitumisriskid
4.8. Nutiriskid
4.9. Riskikäitumise põhjused
4.10. Kriisiabi ja nõustamine

5. Inimene ja välimus

Järg
Peatükk
5.1. Rõivad – kui palju neid vaja on?
5.2. Olukorraga sobiv riietus
5.3. Rõivaste hooldamine
5.4. Mugavad ja sobivad jalanõud

6. Inimene ja teave

Järg
Peatükk
6.1. Uudised – mis ja milleks?
6.2. Mille poolest uudised erinevad?

7. Inimesed, asjad, raha

Järg
Peatükk
7.1. Inimesed ja asjad
7.2. Mis on raha?
7.3. Meie igapäevane raha
7.4. Raha planeerimine
7.5. Pangateenused
7.6. Igapäevased sisseostud
7.7. Toitlustuskohad
7.8. Kataloogikaubandus ja internetipoed

8. Edasiõppimise võimalused

Järg
Peatükk
8.1. Õpi ennast tundma: isikuomadused, oskused ja võimed
8.2. Mida elukutse valikul arvestada?
8.3. Ametid
8.4. Kus saab edasi õppida?

9. Lisad

Järg
Peatükk
9.1. Mõisted

10. Õpetajale

Järg
Peatükk
10.1. Impressum
Palun oota