Peatükk 2.2 (Inimeseõpetus 8. kl)

Seksuaalne orientatsioon – kas poisiga või tüdrukuga

Arutle

 • Mida tähendab bioloogiline sugu?
 • Mille järgi sa saad aru, kas inimesele meeldivad mehed või naised?
 • Mida tähendab seksuaalne orientatsioon?

1. Mis suhetes võib olla?

Vaata piltidel olevaid inimesi. 

Arutle

 • Mis suhetes võivad olla piltidel olevad inimesed?
 • Põhjenda, miks sa nii arvad.
 • seksuaalsus
 • homoseksuaalne
 • lesbi
 • gei
 • trans-seksuaalne
 • aseksuaalne
 • heteroseksuaalsus
 • biseksuaalne
 • sooline mina-pilt

Arutle

 • Mida need mõisted tähendavad? 

2. Sugu ja mina-pilt

Kas poiss või tüdruk?

Sooline minapilt = sooline identiteet. See on arusaam, kas sa oled poiss (mees) või tüdruk (naine). Sooline minapilt kujuneb kasvamise ja suhtlemise käigus. Inimese arusaam oma soost kujuneb tavaliselt teisel-kolmandal eluaastal. Enamasti tunneb inimene ennast samast soost, kui on tema bioloogiline sugu. Bioloogiline sugu tähendab seda, millise soo tunnustega inimene on sündinud. Kui lapsel on sündides peenis, siis on tema bioloogiline sugu mees.

Mõnikord inimene ei tunne ennast samast soost, millisena ta sündis. Kui inimene tunneb end bioloogilise sooga võrreldes teistmoodi, on ta trans-sooline.

Sooline identiteet ehk minapilt on arusaam sellest, kas sa oled poiss või tüdruk. 

Kas poisiga või tüdrukuga?

Seksuaalne orientatsioon on püsiv romantiline ja seksuaalne külgetõmme. Seksuaalne tõmme võib olla vastas-soost inimeste vastu. Seda nimetatakse hetero-seksuaalsuseks. Seksuaalne tõmme võib olla samast soost inimeste vastu. Seda nimetatakse homo-seksuaalsuseks. Seksuaalne tõmme võib olla ka mõlemast soost inimeste vastu, seda nimetatakse bi-seksuaalsuseks.

Kas kaasa-sündinud või õpitud?

Seksuaalne orientatsioon ei ole inimese valik, vaid suuresti kaasasündinud omadus. On kindel, et biseksuaalne lapsevanem ei saa kasvatada oma last biseksuaalseks kui too seda sünnipäraselt ei ole.

Tänapäeval usutakse, et seksuaalset orientatsiooni mõjutavad ka ümbritsevad inimesed ja kultuur. Igas kultuuris ei ole näiteks homoseksuaalsus või biseksuaalsus lubatud. See võib olla lausa seadusega keelatud. Seetõttu peavad inimesed oma päris soove ja ihasid varjama. Nii ei saa inimesed olla need, kes nad loomu poolest on. Sellised inimesed ei saa väljendada oma sisemisi soove ja tundeid.

Seksuaalne orientatsioon tähendab seda, millisest soost inimese poole sind "tõmbab".

Arutle sõna kaupa

 • Mida tähendab „püsiv romantiline ja seksuaalne külgetõmme“?
 • heteroseksuaalne
 • gei
 • seksuaalsus
 • biseksuaalne
 • aseksuaalne
 • homoseksuaalne
 • lesbi
 • transseksuaalne

See on üks osa inimeseks olemisest. See hõlmab inimese bioloogilist sugu, soolist mina-pilti, lähedust ja soojätkamist.

Inimene, kes tunneb emotsionaalset ja seksuaalset tõmmet samast soost inimeste suhtes ning eelistab neid partneritena.

Naine, kes tunneb emotsionaalset ja seksuaalset tõmmet naiste suhtes ning eelistab neid partneritena.

Inimene, kelle sooline mina-pilt erineb bioloogilisest soost.

Mees, kes tunneb emotsionaalset ja seksuaalset tõmmet meeste suhtes ning eelistab neid partneritena.

Inimene, kes tunneb emotsionaalset ja seksuaalset tõmmet nii endaga samast kui ka erinevast soost inimeste vastu.

Inimene, kes tunneb emotsionaalset ja seksuaalset tõmmet vastassoost inimeste vastu.

Mis mõiste jäi üle?  See kirjeldab inimest, kes ei tunne teiste inimeste vastu seksuaalset külgetõmmet või tunneb seda harva, vähesel määral või teatud tingimustel. See tähendab, et tal on ka madal või puuduv huvi seksuaalsete tegevuste vastu.

Kokkuvõtteks

 • Seksuaalsus kujuneb elu jooksul.
 • Seksuaalsus on inimese isiklik asi ja areneb igaühel omamoodi.
 • Geiks või lesbiks saadakse pärast 18. eluaastat.
 • Inimene saab ise valida, kas ta on homoseksuaalne või heteroseksuaalne.
 • Homoseksuaalsus on nakkav.
 • Seksuaalsus väljendub tunnetes ja unistustes.
 • Kõik inimesed sünnivad biseksuaalsetena.
 • Kui tüdruk või poiss jääb oma samast soost sõbra juurde ööseks, on ta homoseksuaalne.
 • Bioloogiline ja sotsiaalne sugu on alati ühesugused.
 • Ilma seksita ei ole seksuaalsust.

Täienda mõttekaarti.

Kirjuta mõttekaarti veel üks märksõna, mis seostub mõistega „seksuaalsus“.

Palun oota