Peatükk 2.9 (Inimeseõpetus 8. kl)

Perekond

Arutle

 • Kes on sinu pere?
 • Milleks pere vajalik on?
 • Mis on pere ülesanne?
 • Kuidas pere aja jooksul muutub?

1. Perekond ja selle ülesanded

Pere üks oluline ülesanne on pakkuda oma liikmetele turvatunnet.

Traditsiooniline pere koosneb emast, isast ja lastest. Eesti vabariigi perekonnaseaduses käistletakse perekonnana peamiselt abielus olevaid meest ja naist ning nende abielus sündinud lapsi. Tegelikult on perekond palju laiem mõiste. Perekond võib tähistada inimesi, kes ei ole omavahel abielus. Perekond võib tähistada ka inimesi, kus lapsi  kasvatavad täiskasvanud ei ole nende laste sünnivanemad. Perekond võib tähistada ka inimrühma, kes üksteisest hoolivad ja üksteise eest hoolitsevad. Nii on eesti keeles näiteks sõnad koolipere või tööpere. Perekond liidab üksikisikud tervikuks. Perekond on väärtuslik kõigile pereliikmetele.

Traditsiooniline perekond on olnud ajalooliselt tähtis, sest koos olles on lihtsam eluga toime tulla. Perekonnal on mitu olulist ülesannet. Perekonna liikmed jagavad kodu, raha ja asju, ühiseid väärtusi, eesmärke ja vastutust üksteise suhtes. Kui kaks inimeste pere loovad, siis nende vahelised suhted, sh seksuaalsuhted, on turvalisemad. Turvatunnet pakub see, et üksteist tuntakse ja teineteise eest hoolitsetakse.

Perekond on traditsiooniliselt ema, isa ja nende lapsed. Perekond võib olla palju laiem mõiste – inimeste rühm, kes pole veresuguluses, aga täidab pere ülesandeid.

Suhtes sünnivad lapsed. Perre sündinud lapsed pakuvad rõõmu vanematele ja on olulised ka riigi ja rahvuse säilimise jaoks. Rahvas jääb püsima siis, kui peres on vähemalt kaks last.

Perekonnal on ka kasvatuslik ülesanne. Perekonnas elades õpib laps vajalikke oskusi, teadmisi ja väärtusi, et tulevikus iseseisvalt hakkama saada. Hiljem saab ta omandatud oskuseid ja arusaamasid kasutada oma pereelu korraldamisel.

Kui perekond toimib hästi, on pereliikmete vahel head ja toetavad suhted. Perekond ja kodu on oma liikmetele hea koht energia taastamiseks ning pingete maandamiseks.

Perekonnal on mitmeid ülesandeid: soo ja rahvuse jätkamine, üksteise majanduslik toetamine, toetavate suhete ja turvatunde pakkumine ning kasvatuslik ülesanne.

Kuidas pere pakub toetavaid suhteid? Märgi tekstis sobivad laused kollasega.

Arutle

 • Mis ülesandeid perel veel on? 

2. Pere muutumisest

Inimese elu saab alguse oma sünniperes. Et laps saaks olla laps, vajab ta vanemaid. Vanemate ülesanne on toetada lapse arengut ja õpetada elus toime tulema. Arusaam perekonnast tekib igapäevaelu käigus. Lapsed jälgivad, kuidas vanemad tundeid väljendavad, üksteist kiidavad, raskustest räägivad, pere rahaasju korraldavad. Siis on perel kõige olulisem 

Täiskasvanuks saades lahkub laps kodust. Tal on vaja iseseisvuda, leida töökoht ja luua oma kodu. Esialgu võib noor vajada veel oma perekonna tuge. Näiteks vajab noor abi eluaseme sisustamisel või igapäevaste kulutuste katmisel. Siis on perel lisaks toetavale ülesandele ka .

Aja jooksul võib tekkida kellegagi paarisuhe, mis kujuneb püsisuhteks. Püsisuhtes õpitakse üksteist tundma ja harjutakse kooseluga. Siis loovad noored ühise kodu. Loomuliku jätkuna sünnivad perre lapsed. Siis on perel lisaks turvalistele seksuaalsuhtele ka .

Pere kooslus muutub kui lapsed kasvavad suureks ja alustavad iseseisvat elu. Selles perioodis elavad mees ja naine taas kahekesi. Sageli võib jääda sellesse aega ka oma kõrges vanuses vanemate eest hoolitsemine. Oma vanemate eest hoolitsemine on seaduses ettenähtud kohustus. Siis on perel lisaks majanduslikele ülesannetele ka olulised .

Aja jooksul muutuvad perekonnas suhted

Pere liikmed ja ülesanded muutuvad ajas. Pere võib täita järgmiseid ülesandeid:

 • soo jätkamine
 • kasvatamine
 • hoolitsemine
 • rahaline toetamine

Kokkuvõtteks

 • Laps kasvab suureks ja lahkub
 • Laps hoolitseb oma vanemate eest
 • Laps leiab kaaslase
 • Perre sünnib laps
 • Laps saab lapse

Arutle

 • Kuidas pere ja selle ülesanded aja jooksul muutuvad?
 • Arutle iga pildi juures, millist rolli perekond selles mängib.
Palun oota