Peatükk 1.9 (Inimeseõpetus 9)

Lapse areng esimesel eluaastal

Arutle

 • Mis on arenemine?
 • Miks on lapsel vaja vanemate hoolitsust?

1. Lapse areng sõltub vanematest

Laps kasvab ja areneb esimestel eluaastatel väga kiiresti. Arenemine on keha, mõtlemise, tunnete ja suhtlemise muutumine. Silmale nähtavad on pikkuse ja kaalu muutumine. Vähem märgatavad on mõtlemisvõime ja tunnete areng.

Vastsündinud beebi vanemate ülesandeks on luua oma lapse arengut toetav kasvu-keskkond. Vanemate jaoks on hea teada, et lapse keha ja oskuste muutumine toimub kindlas järjekorras. Nii saavad vanemad last eale sobivalt arendada. Kuni 1-aastase lapse areng sõltub täielikult vanematest.

Lapse arengut saavad vanemad oma tegevusega toetada.

Esimesel eluaastal laps õpib:

 • usaldama ja armastama oma perekonda ja kodust keskkonda;
 • tundma, et tema vajadused on olulised;
 • uurima teda ümbritsevat keskkonda;
 • sööma vedelat ja tahket toitu;
 • aktiivselt kasutama oma keha ja nautima liikumist;
 • mõistma lihtsat kõnet ja kasutama üksikuid sõnu (umbes seitse sõna).

Arstid ja teadlased on välja selgitanud, et kuni ühe-aastase lapse areng sõltub täielikult teda ümbritsevatest täiskasvanutest.

 • Laps õppis usaldama ja armastama oma perekonda ja kodust keskkonda;
 • Laps õppis tundma, et tema vajadused on olulised;
 • Laps uuris teda ümbritsevat keskkonda;
 • Laps õppis sööma vedelat ja tahket toitu;
 • Laps õppis aktiivselt kasutama oma keha ja nautima liikumist;
 • Laps õppis mõistma lihtsat kõnet ja kasutama üksikuid sõnu (umbes seitse sõna).

2. Kuidas laps areneb?

Lapse arengut toetab ema ja isa lähedus. Esimesel eluaastal on süles olemine väga oluline.

Vali lõigule pealkiri või kokkuvõttev lause.

1. Esimesel eluaastal hoiavad vanemad kindlat päevakava, et laps tunneks end turvaliselt. Lapse jaoks on vajalikud kindlad söögi-, magamise ja õues käimise ajad. Nii õpib laps öösel magama ja päeval aktiivne olema. See aitab vanematel öösel paremini puhata.

2. Vastsündinule sobivaim toit on ema rinnapiim. Rinnapiimas on olemas kõik lapsele vajalikud toitained. Rinna imemine rahustab last ja loob mõnusa tunde. Kui beebi rinnapiima ei saa, on olemas rinnapiima asendavad segud. Umbes poole-aastasele lapsele võib rinnapiimale lisaks anda beebitoitu.

3. Esimesel eluaastal on lapse üks põhiülesanne tutvuda maailmaga. Laps uurib asju vaadates, katsudes ja suhu toppides. Vanemad peavad tagama, et laps uurides endale viga ei teeks. Ta kuuleb ümbritsevaid helisid ja kõnet. Suhtlemiseks kasutab ta naeratamist ja häälitsemist. Mida rohkem vanemad lapsega räägivad, seda rutem hakkab laps sõnu ütlema.

4. Esimene eluaasta on aeg, kus laps õpib keerama, istuma, roomama. Esimese eluaasta lõpuks hakkab laps ennast püsti ajama ja teeb esimesed sammud. Liikuma meelitamiseks saab lapse lähedusse panna mänguasju, millest tal on lihtne kinni haarata.

Kokkuvõtteks

LISAÜLESANNE

Palun oota