Peatükk 1.13 (Inimeseõpetus 9)

Lahkuminek

Arutle

 • Miks mõned paarisuhted kestma ei jää? Too näiteid.
 • Kuidas lahkuminek võib mõjutada paarisuhtes olnud inimesi?
 • Kuidas lahkuminek võib mõjutada peres olevaid lapsi?
 • Kas pärast lahutust võib endise abikaasaga heas suhtes olla? Põhjenda.

1. Kuidas inimesed lahku-minekuni jõuavad?

Sageli arvatakse, et kui inimene leiab endale toreda kaaslase, siis püsib suhe iseenesest. Paljud paarid kolivad kokku või abielluvad, kuid on vähe tegelenud teineteise tundma õppimisega. Nii ei teata, mida partner oluliseks peab või mida oma elus teha soovib. Lahutatud inimesed on öelnud, et nende abielule tegi kõige rohkem kahju just olulistest teemadest vaikimine.

Olulised teemad, millest kindlasti peaks suhtes rääkima:

 • kus ja kuidas koos elama hakata;
 • kas soovitakse lapsi saada ja kuidas neid kasvatada;
 • kuidas koos olles raha kasutada;
 • kus ja millist tööd soovitakse teha;
 • milline elustiil sobib kõige paremini;
 • mida paariliselt oodatakse.
Suhtele mõjub halvasti, kui enne kokku kolimist ei räägita läbi olulisi teemasid.

Paremini püsib see abielu, mille eest hoolitsetakse pidevalt.

 • Tunne huvi, kuidas su kaaslase päev läks.
 • Rääkige omavahel ka nendel teemadel, mis tunduvad ebamugavad.
 • Leidke iga päeva vähemalt viis minutit vestluseks, kus miski teid ei sega.
 • Kallistage või andke üksteisele iga päev musi.

Arutle

 • Kuidas sinu peres on elu korraldatud?
 • Vali loetelust välja kaks olulist teemat, mida perekonnas peaks läbi rääkima. Jutusta kaaslasele.

2. Lahkumineku põhjused

Põhjuseid lahkuminekuks võib olla mitmeid. Sageli on lahkumineku põhjuseks see, et inimesed pole oma soove ja vajadusi väljendanud. Omavahelise suhtlemise puudumine toob kaasa vaikimise või tülid. Nii tekib tunne, et partner ei hooli enam. Pikema aja jooksul koguneb rahulolematus, mis võib viia lahkuminekuni.

Mõnikord on mõlemad abikaasad jõudnud arusaamisele, et nende paarisuhe enam ei toimi. Teinekord soovib suhet lõpetada vaid üks paariline, kes ennast suhtes hästi ei tunne.

Kui inimesed oma soove ja vajadusi ei väljenda, võib tekkida paarisuhtes rahulolematus.

Sagedased lahkumineku põhjused on:

 • iseloomude sobimatus,
 • erinevad põhimõtted ja elustiil,
 • armukadedus,
 • teineteise vabaduse piiramine ja ettekirjutuste tegemine,
 • kõrvaliste inimeste, näiteks partneri vanemate liigne sekkumine,
 • kõrvalsuhe (ühel või mõlemal partneril on suhe veel kellegagi),
 • esimese suur armumine ja abiellumine liiga noorelt, 
 • üks abikaasa käitub vägivaldselt või alatult,
 • lahku kasvamine (nt töö tõttu teineteisest kaugel elamine),
 • alkoholi või teiste uimastite tarvitamine.

Mis sa arvad, mis põhjusel võib nende paaride suhe lõppeda?

Kalle ja Marju on koos olnud 6 aastat. Järjest enam tunnevad mõlemad, et nad ei ole koos õnnelikud. Kallele meeldib palju kodus olla ja rahulikult telekat vaadata või arvutimänge mängida. Mees väldib suurt seltskonda, sest talle ei meeldi suhelda. Marju armastab välja käia, klubides tantsida ja sõpradega koos aega veeta. Ta naudib seltskonda ja aktiivseid tegevusi.

 • armukadedus
 • iseloomude sobimatus, erinevad põhimõtted ja elustiil
 • kõrvalsuhe

Markus ja Siiri on abielus, peres on üks laps. Kolm aastat tagasi läks Markus Saksamaale ehitajaks. Kodus käib ta iga kahe nädala tagant. Siis on mees väsinud ja tahab puhata. Naise ja lapsega tegelemiseks pole Markusel jaksu. Siiri ei ole sellise olukorraga rahul.

 • truudusetus, kõrvalsuhe
 • iseloomude erinevus, erinevad põhimõtted ja elustiil
 • lahku kasvamine (nt töö tõttu elamine kaugel)

Olga ja Joosep on koos elanud seitse aastat. Nad hakkasid koos elama peale põhikooli. See oli mõlema jaoks esimene armastus. Kui Olga oli 16-aastane, sündis perre laps. Nüüd tunnevad noored, et kooselu piirab neid.

 • kõrvalsuhe
 • liiga noorelt abiellumine
 • vägivaldne või alatu käitumine

Minni ja Aleksander elavad Minni vanemate majas. Minni ema sekkub pidevalt Minni ja Aleksandri ellu. Tema otsutab, millist mööblit osta, kuidas lapsi kasvatada ja mis tööd peaks Aleksander tegema. Aleksander ei talu sellist elu ja mõtleb lahutusele.

 • kõrvaliste inimeste, vanemate liigne sekkumine
 • truudusetus, kõrvalsuhe
 • liiga noorelt abiellumine
Mõnikord paarisuhe enam ei toimi.

3. Lahkumineku mõju

Lahkuminek on enamasti raske mõlemale partnerile. Kui paarisuhe lõpeb, siis kogeb inimene mitmesuguseid raskeid tundeid: solvumist, pettumust, kurbust, viha, hirmu. Peale hingelise läbielamise on lahkuminek seotud ka elukorralduse muutusega. Inimesed peavad muutma väljakujunenud harjumusi ja elustiili. Näiteks peab eraldi kolides uuesti läbi mõtlema,

 • kuidas jagada koos ostetud vara;
 • kes tasub igapäevaseid arveid;
 • kellega koos lapsed elama hakkavad;
 • kuidas sünnipäevasid tähistada;
 • kes ostab koju süüa.

Lahkuminek tekitab stressi kõigile pereliikmetele. Eriti raske on lahkuminek siis, kui peres on lapsed. Lapsed näevad kõrvalt vanemate-vahelisi tülisid ja suhteraskusi. Sageli arvavad lapsed, et nemad on tülide põhjuseks. Nad tunnevad end süüdi selles, et vanemad lahku lähevad. Täiskasvanute lahkuminek on siiski seotud nende omavaheliste suhetega. Lastele võib see kaasa tuua ärevust ja hirmu ning vähendada nende turvatunnet. Mõnel juhul võib vanemate lahkuminek tuua lastele ka kergendust, sest sagedased tülid kaovad.

Lahkuminek on raske kõigile pereliikmetele.

Kooselu lõppemine ei tähenda seda, et lapsevanemaks olemine lõppeb.

Kuidas lapsi lahkumineku ajal toetada:

 • lastele tuleb lahkumineku kohta jagada infot;
 • lahkuminekust peaksid rääkima mõlemad vanemad;
 • vanemad peavad mõistma, et ka lastel on raske;
 • lapsele tuleb teada anda, et mõlemad vanemad jäävad alles ja on nende jaoks olemas.

Meenuta 8. klassi õpikus erinevaid peremudeleid.

Markeeri tekstis ...

... mis tunded võivad lahku minnes tekkida. Markeeri kollasega.

... mille peale peavad lahkuminejad mõtlema. Markeeri rohelisega.

Arutle

 • Mis lahku minnes pereelus muutub? Too veel kaks näidet.

Kokkuvõtteks

Tekita loetelu soovitustest, kuidas suhet hoida.

Kuidas suhet hoida? Kuidas suhtes nii olla, et ei peaks südameid murdma?

Uuri portaali eesti.ee

 • ühe
 • sünnikoht
 • eraldi
 • riigilõivu
 • kolme
 • elukoht
 • ühise
 • intressi

Perekonnaseisu-asutus võib abielu lahutada, kui mõlema abikaasa  on Eestis. Lahutamiseks esitavad abikaasad isiklikult kirjaliku eestikeelse avalduse. Abielulahutuse kande tegemise eest tuleb tasuda . Abielu ei lahutata varem kui kuu ja mitte hiljem kui kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.

Palun oota