Peatükk 2.2 (Inimeseõpetus 9)

Pere eelarve. Igapäevased rahaasjad

Arutle

 • Mis on pere-eelarve?
 • Mille peale sinu pere kõige rohkem raha kulutab?
 • Kas sa oled oma raha-asju planeerinud? Too näiteid.
 • Missugustesse ootamatustesse võib sattuda, kui ei planeeri oma sissetulekuid ja väljaminekuid?

1. Pere-eelarve

Pere eelarvet koostatakse pere rahade planeerimiseks.

Samamoodi nagu riigieelarve tähendab riigi rahaplaani läbi arutamist, vajab ka pere raha kasutamine planeerimist. Seda nimetatakse pere-eelarveks. Nii saab arvestada võimalusi ja pereliikmete vajadusi. Olenemata sellest, kas peres on raha vähe või palju, tasub mõelda, kuidas seda kulutada. Rahaasjade läbi mõtlemisel tuleb välja selgitada oma tulud ja kulud ning teha kava raha kasutamiseks.

Tavaliselt on inimestel piiratud hulk raha. Pere sissetulekud koosnevad enamasti palkadest, pensionitest ja sotsiaaltoetustest. Mõnikord võib lisanduda tulu äritegevustest (näiteks aiasaaduste müük). Kulude planeerimisel peab arvestama nii sissetulekutega kui ka vajaduste ja soovidega (väljaminekutega). On väljaminekud, mida ei saa vältida või edasi lükata (näiteks elamiskulud, toit ja sideteenused). On ka väljaminekud, mida saab vältida või edasi lükata (näiteks kinno minek või maiustuste ostmine).

Mõnikord tuleb ette ootamatuid ja vältimatuid väljaminekuid, mis ei ole ette teada, aga neid ei saa ka vältida. Võib juhtuda, et läheb katki mõni kodumasin, kaob telefon või on vaja suuremat summat ravimite ostmiseks. Ootamatuteks väljaminekuteks on mõistlik hoida varu-raha.

Kokkuvõttes aitab arukas planeerimine hoida tasakaalus sissetulekud ja väljaminekud ning see lubab inimesel iseseisvalt ja kindlustundega hakkama saada.

Pere-eelarvet koostatakse pere kulude planeerimiseks. Nii saab ülevaate, kui palju on planeeritud tegevuseks raha vaja.

   • elektriarve
   • pension
   • uus talvejope
   • ülekanne vanaemalt
   • juuksuri teenus
   • wc-paber
   • spordikell
   • ette-võtlus-tulu
   • jõulukingituse osamaks treenerile
   • sünnipäevaks saadud kinkekaart
   • maamaks
   • lastetoetus
   • õppetoetus
   • bussipilet
   • kassiliiv
   • stipendium
   • korjatud metsaandide müümine
   • töö-võimetus-pension
   • palk
   • veepargi pilet

   Lisa tulude alla veel kaks võimalust tulu saamiseks. Lisa kulude alla samuti kaks kuluallikat.

   TULUD

   KULUD

   2. Eesti leibkonna kulutused

   Analüüsi Eesti leibkonna keskmisi kulutusi ühes kuus. Uuri joonist ja vasta küsimustele:

   • Mille peale kulub leibkonnas kõige enam raha?
   • Mille peale kulub leibkonnas kõige vähem raha?
   • Mitu eurot keskmiselt kulub kuus toidule, kui leibkonnas on neli liiget?
   Keskmised kulutused leibkonna ühe liikme kohta Eestis 2015. aastal ühes kuus

   Arutle

   • Mille peale kulub noorel rohkem kui vanemal inimesel?
   • Mille peale kulub vanemal inimesel rohkem kui noorel?

   Kokkuvõtteks

   Paaristöö. Esita küsimus kaaslasele. Vasta kaaslase esitatud küsimusele.

   1. Mis eesmärgil on eelarve tabelis tulude ja kulude pool eraldi?
   2. Mida kirjutada tulude lahtrisse? Too kolm näidet.
   3. Mida kirjutada kulude lahtrisse? Too kolm näidet.
   Palun oota