Peatükk 4.1 (Inimeseõpetus 9)

Karjäär – mis see on?

Arutle

 • Mis on karjäär?
 • Kas karjääri saab planeerida? Kuidas?
 • Miks on oluline juba õpingute ajal oma tulevasele tööle mõelda?

1. Mida tähendab „karjäär“?

Uuri õigekeelsussõnaraamatust, mida tähendab karjäär.

Karjäär on 

Karjäär on 

Karjäär on 

2. Mis on tööalane karjäär?

Tööalast karjääri on kaua aega käsitletud kui tõusu ametiredelil. See hõlmab elukutse-valikut, õppimist ja tööelu alustamist. Karjäär tähendab siin samas ametis või valdkonnas järjest kõrgemale ametikohale tõusmist. See tähendab ka samas ametis kogu aeg juurde õppimist ja meisterlikumaks saamist.

Tänapäeval on karjääril palju laiem tähendus kui tööalane tegutsemine samas valdkonnas. Inimene võib elu jooksul õppida selgeks mitu erinevat ametit, katsetada paljudes valdkondades. Töökoha vahetamise põhjuseks võib olla huvide muutus. Ameti muutmine võib olla seotud ka muutustega töömaailmas. Näiteks saavad lihtsamaid töid teha masinad. Nii kaovad osad töökohad ära. Näiteks on poemüüjate töö osaliselt üle võtnud automaatkassad.

Kõige laiemas mõttes tähendab karjäär elukestvat õpet. See tähendab valmisolekut kogu aeg juurde õppida ja areneda. Pidev õppimine ei ole vajalik mitte ainult tööl, vaid ka hobides, abikaasana, sõbrana ja lapsevanemana. Seega tähendab karjäär paljudes rollides tegutsemist. Oluline on ennast ja oma kaaslasi paremini tundma õppida ja oma eluga järjest rohkem rahul olla.

Karjäär = samas valdkonnas järjest kõrgema ametikoha saamine.
Karjäär = paljude ametite selgeks õppimine ja erinevates kohtades töötamine.
Karjäär = elukestev õpe ja paljudes rollides tegutsemine (nt lapsevanem, abikaasa, sporditegija, söögitegija, teatris käija)
 • Edu samas ametis
 • Elukestev õpe
 • Mitu eri ametit

Pille käib tööl aga autopesulas. Pillele on alati meeldinud endale ise riideid teha. Selleks käis ta kutsekoolis õmbleja kursustel. Nüüd on ta ka teistele pereliikmetele riideid õmmelnud. 30-aastaselt alustas Pille regulaarset treenimist ja võttis eesmärgiks läbida täispika maratoni. Nüüdseks on ta osalenud jooksuvõistlustel nii Eestis, Euroopas kui ka Austraalias.

Markus töötas õhtuti pärast kooli hotelli restoranis nõudepesijana. Mõne aja pärast sai ta ametikõrgendust – ta sai koka abiks. Seejärel teenindas Markus söögisaalis inimesi. Markus otsustas edasi õppida hotellindust ja võõrkeeli. Ta saigi tööd hotelli vastuvõtu-lauas. Markus õppis juurde juhtimist ja suhtlemist. Nüüd juhib ta hotelli vastuvõtus töötavaid inimesi.

Andrus oli koolis kõige kibedam arvutaja. Ta õppis matemaatikaõpetajaks. Andrus töötas koolis neli aastat. Pärast elukoha vahetust asus ta tööle ehituspoodi müüjana. Vabal ajal käis Andrus mägedes matkamas ja teda hakkas järjest rohkem huvitama looduse pildistamine. Nüüd tuntakse teda kui väga paljude loodusfilmide operaatorit.

3. Intervjuu

Tegin intervjuu (kellega?) . Ta on õppinud (kelleks?) . Ta on oma elus töötanud (kellena?) .

Tema hobid on .

Tema karjääri iseloomustab kõige rohkem (vali sobiv)

Küsi õpetajalt tema karjääri kohta. Võid küsida järgmisi küsimusi:

 • Kelleks Te õppinud olete?
 • Mida Te veel õppinud olete?
 • Mis töid Te teinud olete?
 • Mis tööd Te praegu teete?
 • Kuidas Teie varasem töökogemus ja õppimine praeguse tööga seotud on?
 • Mis Teie hobid on?
 • Kuidas Teie õpitud eriala ja töökogemus hobiga seotud on?

Tegin intervjuu (kellega?) . Ta on õppinud (kelleks?) . Ta on oma elus töötanud (kellena?) . Tema hobid on . Tema karjääri iseloomustab kõige rohkem (vali sobiv)

Räägi kaaslastele, mida teada said.

Kokkuvõtteks

Karjääri kõige õigem tähendus on ametiredelil tõusmine. 

Oma karjääri planeerimiseks pead sa teadma, mida tahad teha. 

Karjäär hõlmab kogu elu. Peale töö on see ka õppimine, hobidega tegelemine, reisimine ja kõik teised tegevused, mis inimest arendavad. 

Võib juhtuda, et elu jooksul peab mitu korda uut ametit õppima. 

Kui sa õpid õige ameti, siis teed sama tööd elu lõpuni. 

Karjäär võib tähendada ka seda, kui tegeled põhjalikult mõne hobiga. 

Palun oota