Peatükk 4.2 (Inimeseõpetus 9)

Kuidas teha tööalaseid valikuid?

Arutle

 • Mille järgi inimesed oma töö-elu valikuid teevad?
 • Mis sinu jaoks on tööle minnes oluline?
 • Kelle nõu sa valikute tegemisel arvestad?

1. Ootused töökohale ja töötajale

Noored tööle-asujad (kuni 25-aastased) peavad töökoha valikul kõige olulisemaks töötasu suurust. Tähtsaks peetakse ka paindlikku tööaega. See tähendab, et inimene saab oma tööaega suures osas ise valida. Noorte jaoks on oluline ka see, et töö oleks huvitav. Noored leidsid, et nad eelistavad töökohta, kus on tore ja hooliv meeskond. Suur osa noortest pidas tähtsaks ka seda, et ettevõtte juht oleks õiglane ja julgustav.

Noored tööleasujad soovivad suurt töötasu ja paindlikku tööaega.

Kogenumad töötajad peavad ettevõtte valikul oluliseks seda, et juhid kohtlevad töötajaid võrdselt ja ausalt. Tähtis on ka hea sisekliima. See tähendab, et töö juures oleksid omavahelised suhted head ja toetavad. Vanemad töötajad peavad oluliseks, et töökoht oleks püsiv ja pikaajaline.

Tööandjad ootavad, et töötaja oleks valmis töö-alaselt arenema ja juurde õppima. Veel peavad töö-andjad oluliseks sõbralikku suhtlemist ja oskust probleeme lahendada. Tööandjad leiavad, et sageli on hea iseloomu ja sobivate hoiakutega inimene väärtuslikum töötaja kui heade oskusega töötaja.

Kogenud töötajate jaoks on olulised võrdsed ja head suhted töö juures ning töökoha kindlus.
 • Leia tekstist, mida noored ootavad tulevaselt töökohalt. Kirjuta ülemistesse kastidesse.
 • Leia tekstist, mida kogenud töötajad ootavad tulevaselt töökohalt. Kirjuta alumistesse kastidesse.
 • Leia tekstis, mis on noorte tööajate ja kogenud töötajate ootustes sarnast. Kirjuta see keskmisesse kasti.
 • Mida ootavad tööandjad töötajatelt? 

noorte töötajate 
ootused

ühine

kogenud töötajate ootused

2. Sinu ootused töökohale

Arutle

 • Selgita oma märgitud valikuid.
 • Mis veel võib töökoha valikul olla oluline? kaugus elukohast, tasuta toit, pikem puhkus, tööleping, transport tööle, puhkeruum, pesemisvõimalus, tööriided ja jalanõud, töövahendid, puhkepausid.
 • Mille jätsid märkimata? Põhjenda oma valikut.
 • Võrdle oma valikuid kaaslastega. Mida märkad?

Kokkuvõtteks

Vabatahtlikuks spordivõistlustele. Tööülesandeks joogipunktides võistlejatele joogi jagamine; joogitopside koristamine. Tööaeg on võistluspäevadel, hommikust õhtuni. Tasuta toitlustus, transport võistluskohta ja tagasi. Kaasa võistlus-meened. Seltskond sõbralik.

Jah, sobib, sest .

Ei sobi, sest .

Maasikakorjaja. Töö on suvekuudel, tööpäev algab varahommikul ja kestab lõunani. Töötasu sõltub korjatud marjade hulgast. Transport keskusest töökohta ja tagasi. Töötasu sularahas, ilma töölepinguta.

Jah, sobib, sest .

Ei sobi, sest .

Kauba-paigutaja. Tööülesanneteks on müügisaalis kaupade riiulisse paigutamine, kaupade sorteerimine säilivusaja järgi. Tööleping ja kindel töötasu. Tööaeg graafiku alusel. Väljaõppe võimalus kohapeal. Ettenähtud puhkepausid. Tööriietus tööandja poolt.

Jah, sobib, sest .

Ei sobi, sest .

Aednikuabi. Töö enamasti välitingimustes. Tööülesanneteks taimede istutamine, hooldamine, muruniitmine, lehtede riisumine, lume lükkamine. Tööleping ja kindel töötasu. Tööaeg paindlik, sõltub vajadusest.

Jah, sobib, sest .

Ei sobi, sest .

Sain täna teada, et ...

 • tööandjale on oluline, et 
 • noortele on oluline, et 
 • minu jaoks on töökoha valikul oluline, et 

Ava link. Vali üks töö valdkond.

 • Kirjuta valdkonna nimetus: 
 • Uuri, mis ametid on selles valdkonnas.
  Kirjuta 3 huvipakkuvat ametit:
 • Vali ametinimetustest üks. Mida selle ameti esindaja teeb? Kirjuta lühi-kokkuvõte: 
 • Tutvusta valitud ametit teistele.
 • Kas see amet sobib sinu töökoha eelistustega? Põhjenda.
Palun oota