Peatükk 4.4 (Inimeseõpetus 9)

Tööle kandideerimine

Arutle

 • Kust saad infot töökoha kohta?
 • Mida olulist pead teadma töökoha kohta?
 • Mis dokumente on tööle kandideerimiseks vaja?
 • Mida küsitakse töövestlusel?

1. Kes on otsija, kes pakkuja?

tööpakkuja, tööle kandideerija, tööotsija, töö soovija, ettevõte, tööandja, kandidaat, tööle soovija, tööle võtja, tööle värbaja

Mis väljendid on töö otsija kohta? Markeeri kollasega.

Mis väljendid sobivad töö pakkuja kohta? Markeeri punasega.

Kas tema on töö otsija või töötaja otsija?

2. Uuri tööpakkumist

Ava CV-Online või CVkeskus. Vali üks töökuulutus. 

Kõige rohkem töökuulutusi on tööportaalides
Kõige rohkem töökuulutusi on tööportaalides

Ametinimetus

Nõudmised kandideerijale

Dokumendid, mis tuleb kandideerimiseks esitada

Töö kirjeldus ja tööülesanded

Palga suurus

Tööle asumise aeg

Töö asukoht

Tööandja pakutavad võimalused

Kandideerimise tähtaeg

Tööandja kontaktinfo

Arutle

 • Kas sa kandideeriksid sellise töökuulutuse peale?
 • Mida sa veel oleksid tahtnud teada?
 • Kas see töö sulle sobiks? Põhjenda oma arvamust.

3. Tööle kandideerimise dokumendid

Dokument, milles inimene põhjendab, miks ta soovib sellele ametikohale kandideerida. Selles dokumendis saab inimene tööandjale kirjeldada oma tugevaid külgi ja põhjendada, miks ta oleks kõige parem valik.

Dokument, milles töölesoovija eelmine tööandja või kolleeg soovitab teda uude kohta tööle. Dokumendis annab endine kolleeg või ülemus ausa ülevaate inimese töökäitumisest ja oskustest. Samuti saab kirjeldada, miks inimene soovitud tööle sobiks.

Dokument, milles antakse ülevaade oma eluloost. Dokumendi nimetus on lühend ladinakeelsest terminist curriculum vitae, (eesti k elulugu). Lühike elulookirjeldus annab ülevaate inimese õpingutest, töökogemusest, oskustest ja huvidest.

Tööle kandideerimiseks soovib tööpakkuja sageli järgmisi dokumente:

 • CV ehk elulookirjeldus
 • motivatsioonikiri
 • soovituskiri

4. Töövestlus

 • Mari on enne töövestlust läbi mõelnud, mis on tema tugevused ja nõrkused.
 • Jaak läheb töövestlusele. Esimese asjana hakkab ta eelmist ülemust kiruma.
 • Diana jäi töövestlusele 10 minutit hiljaks. Ta astus sisse ja hakkas kohe asjast rääkima.
 • Martin ei jõudnud riideid vahetada ja läks töövestlusele kodustes dressipükstes.
 • Kirke räägib töövestlusel julgelt oma hobidest.
 • Mirelle küsib tööandjalt, kui palju töö eest palka saab ja kui pikad on tööpäevad.
 • Sander räägib töövestlusel pidevalt vahele ja käitub üleolevalt.
 • Eva tõuseb keset vestlust püsti ja jalutab kohvi-automaadist kohvi võtma.

Tööandjalt võiks küsida:

Soovitused töövestlusel osalemiseks:

 • Jõua vestlusele õigeks ajaks;
 • Riietu korrektselt;
 • Vaata vestlusel julgelt silma;
 • Ole valmis rääkima oma varasemast töökogemusest ja oskustes;
 • Julge endast head rääkida;
 • Julge rääkida ka oma puudustest (aga ära nendega üle pinguta);
 • Kuula, mida sinult küsitakse;
 • Küsi julgelt ka ise küsimusi!

Kokkuvõtteks

Rollimäng

Võtke paaridesse. Uurige töökuulutusi. Valige välja üks.

Jagage rollid. Üks kaaslane on tööle soovija, teine on tööle võtja.

Valmistage ennast rolliks ette:

 • Tööle soovija mõtleb läbi oma varasemad kogemused, oskused ja iseloomuomadused. Tööotsija vaatab üle küsimused, mida tööle võtjalt küsida.
 • Tööle võtja tutvub küsimustega ja on valmis kuulutuses olevat infot kasutama.

Mängige läbi töövestlus.

Tööle võtja küsimused

 • Palun räägi oma eelnevast töökogemustest.
 • Miks sa soovid just seda tööd?
 • Miks peaksime just sind valima?
 • Milles oled sa tugev, mida sa oskad?
 • Mis on olnud sinu kõige suurem saavutus, mille üle oled uhke?
 • Kas sulle meeldib üksi töötada või koos meeskonnaga?
 • Mis on sinu ootused töökohale? (töötasu, töövahendid, puhkus jm)
 • Mida tahad tööandjalt küsida?

Tööle soovija küsimused

Vaata eelmises ülesandes kogutud küsimusi. Küsi neid töö pakkuja käest.

Arutle

 • Mis oli sinu rollis kõige raskem?
 • Mis sul hästi välja tuli?
 • Kummas rollis on kergem olla?
 • Milleks pead ennast veel rohkem ette valmistama, kui lähed töövestlusele?
Palun oota