Peatükk 4.3 (Inimeseõpetus 9)

Töötaja õigused ja kohustused

Arutle

 • Miks on tööl käimine ja palga saamine inimesele oluline?
 • Miks on palgalt maksude tasumine vajalik?
 • Mis on töötaja õigused?
 • Mis on töötaja kohustused?

1. Meenuta varem õpitut

Miks on riigi jaoks oluline, et inimesed tööl käiksid? Põhjenda. 

Miks on palga pealt maksude tasumine riigile vajalik? Leia vastus siit. Kirjuta. 

Miks on palga pealt maksude tasumine inimesele kasulik? Leia vastus siit ja siit. Kirjuta. 

Mida tähendab ümbrikupalk? Leia vastus siit. Kirjuta. 

2. Tööle minek

Vaata videot.

Vasta video põhjal küsimustele.

 • Miks tahtsid noored tööle minna?
 • Mis tööd noortele pakuti?
 • Mis olid kokkulepitud tööülesanded?
 • Milles tööandja ja noored kokku leppisid?
 • Kuidas tööleping vormistati?
 • Mil viisil noortele palka maksti?
 • Töötajad polnud seadustega kursis.
 • Noored teadsid, mis olid nende kohustused ja õigused.
 • Tööandja viitab sellele, et poisid saavad rikkaks.
 • Töötajatega ei sõlmitud töölepingut.
 • Töötajatega räägiti läbi kõik tööülesanded.
 • Noored ei teadnud, kui palju nad töö eest palka saavad.
 • Töötajatega ei lepitud tööajas täpselt kokku.
 • Noored tegutsesid ilma loata võõral territooriumil.
 • Kõik oli seaduslik.
 • Maksmata jäänud töötasu lubati saata e-kirjaga.

3. Tööleping

Kui inimene asub tööle, sõlmitakse temaga tööleping. Tööleping on dokument, milles lepitakse kokku töö sisu, töötingimused ja töötasu. Nii töötaja kui ka tööandja on kohustatud lepingut täitma. Töölepingu alusel teeb töötaja tööd, mida juhib ja kontrollib tööandja. Tööandja peab võimaldama seda tööd teha ning maksma töötajale tasu ehk palka.

Töö sisu = tööülesanded, mida tööl olles täitma pead

Töötingimused = kokkulepped selles, millisel ajal, kui palju ülesandeid, milliste töövahenditega jm tehakse

Töötasu = tasu selle eest, kui oled tööd teinud

Töölepingus on:

 • tööülesanded,
 • tööaeg,
 • töötasu suurus,
 • töötaja kohustused ja õigused,
 • tööandaja kohustused ja õigused,
 • töötaja ja tööandja kontaktandmed.
 • Eesti seaduste järgi tähendab see enamasti tööaega 40 tundi nädalas – 
 • Tavaliselt jaguneb 40-tunnine tööaeg nädalas viiele tööpäevale. Nii on ühe tööpäeva pikkus 8 tundi – 
 • Tööaja jaotumise eritingimus, kus ühe tööpäeva pikkus võib olla rohkem või vähem kui 8 tundi – 
 • Seadusega kehtestatud kõige madalam palk, mida võib töötajale maksta kui ta töötab täiskohaga – 

Kokkuvõtteks

Töötaja
kohustus

Töötaja
õigus

Keelduda ümbrikupalgast.

 • f
 • f

Sõlmida töö tegemiseks leping.

 • f
 • f

Täita kokkulepitud tööülesandeid.

 • f
 • f

Teavitada tööandjat haigestumisest ja töölt puudumisest.

 • f
 • f

Hoiduda tegevustest, mis rikub tööandja vara.

 • f
 • f

Saada juhised tööülesannete täitmise kohta.

 • f
 • f

Valida ise puhkuseks sobiv aeg.

 • f
 • f

Lõpetada tööleping omal soovil.

 • f
 • f

Saada tehtud töö eest töötasu.

 • f
 • f

Pidada kinni tööajast.

 • f
 • f
Palun oota