Peatükk 4.6 (Inimeseõpetus 9)

Kust saab abi?

Arutle

 • Kust saad abi, kui ei tea, mis tööd tegema hakata?
 • Kust saab abi, kui oled sattunud inimkaubanduse ohvriks?

1. Mida teeb karjäärinõustaja?

Arutle

 • Mida tähendab karjääri-nõustaja?
 • Meenuta, mida tähendab sõna karjäär.
 • Mida tähendab sõna nõustaja?

Karjäärinõustamine aitab teil teha tööeluga seotud otsuseid ja planeerida karjääri. Nõustamine hõlmab nii õppimise, töökoha kui ka erialavalikuga seotud teemasid.

2. Videoanalüüs

Mida tehakse karjäärikeskuses?

 • Kontrollitakse tervislikku seisundit.
 • Arutatakse sinu isikuomaduste üle.
 • Arutatakse, mis on sinu teadmised ja oskused.
 • Arutatakse, mis toimub tööturul.
 • Arutatakse, mida võiks juurde õppida.
 • Räägitakse, kuhu võiks õppima minna?
 • Mängitakse läbi tööle kandideerimine.

Kuidas saab nõustamisel osaleda?

 • võib ise kohale minna
 • võib kirjutada e-kirja
 • võib helistada
 • võib Skype´i teel ühendust võtta
 • võib nad koju kutsuda

Kellele on karjäärinõustamine mõeldud?

 • ainult töötatavatele inimestele, kes tahavad töökohta vahetada
 • ainult koolinoortele
 • ainult töötutele
 • kõigile, nii lastevanematele, koolinoortele, töötavatele inimestele kui ka tööotsijatele

Praktiline suunis selleks, et kooli tuleks töötukassast karjäärinõustaja või klassiga minnakse nõustamisele.

3. Töökoha valimine

 • Tean oma huvisid, oskusi ja võimeid
 • Uurin enda kohta lisaks, arutan nõustajaga
 • Uurin töökuulutusi
 • Korrastan dokumente ja kandideerin töökohale
 • Osalen töövestlusel
 • Uurin töölepingut ja otsustan, kas see mulle sobib

4. Kust saab abi, kui oled sattunud inimkaubanduse ohvriks?

Inimkaubanduse ohvritele mõeldud teenuste keskne kontaktpunkt on ​Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakond:

 • Endla 8, Tel: +372 664 0172
  ​tallinn.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee.

MTÜ Eluliini keskused inimkaubanduse ohvritele ja prostitutsiooni kaasatutele.

 • Juriidiline, psühholoogiline ja sotsiaalne nõustamine.
 • Registreerimine telefonil +372 655 6140, www.eluliin.ee
 • E, K, R 15–19 ja T, N 12–16
  ​Tallinnas keskus Atoll, Jõhvis keskus Ava , Tartus Toome keskus 

MTÜ Eluliini inimkaubanduse ohvrite varjupaik

 • VEGA keskuse telefon +372 551 5491

MTÜ Living For Tomorrow

 • Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõustamisliin +372 660 7320
 • Tasuta juriidiline ja sotsiaalnõustamine, ohvrite abistamine E–R 10–18, info@lft.ee, www.lft.ee

Uuri sotsiaalministreeriumi kodulehelt.

Leia oma kodukohale kõige lähem ohvriabi võimalus. Kirjuta selle kontaktandmed: 

Leia Eluliini kodulehelt telefoninumber, kuhu inimkaubanduse ohvrid ja nende lähedased saavad helistada: 

Kokkuvõtteks

Mida meeles pidada?

 • Enne tööleasumist kontrolli, kas tegu on usaldusväärse tööpakkujaga. Täpsemalt saad uurida E-Krediidiinfo kodulehelt.
 • Julge küsida ja läbirääkimisi pidada.
 • Kui miski jääb arusaamatuks, või tekib veel küsimusi, siis pea nõu ka oma vanematega.
 • Sõlmi kokkulepped kirjalikult.
 • Eelista töölepingut.
 • Tea oma õigusi ja kohustusi.
 • Ära jäta õppimist unarusse.
 • Noore töötaja meelespea

Uuri soovitusi tööle asumiseks siit.

Palun oota