Peatükk 6.1 (Inimeseõpetus 9)

Impressum

Digiõpiku väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Väljaandja SA Innove, Haridus- ja Noorteamet.

Digiõpiku „Inimeseõpetus 9. klassile“ koostamisel on arvestatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe 9. klassi inimeseõpetuse ainekavas esitatud nõudeid. Õppematerjal sobib kasutamiseks ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel, individuaalse õppekava (IÕK) alusel õppijate ning muukeelsete õpilaste õpetamisel.

Õpiku autorid Katri Kütt, Maret Lill, Evelyn Ojaperv, Krista Saadoja
​Digiõpiku koostamist nõustas eripedagoog Krista Sunts
​Õpetaja metoodilise juhendi autor Krista Sunts​

Retsensendid Erle Kuusik, Karmen Sildnik
Õppematerjali katsetasid Karin Simso (Põlva kool), Karmen Sildnik (Pärnu Kuninga tänava kool)​

Toimetaja ja digiteerija Gerda Kärner
Illustratsioonid ​Karin Ojaste, metoodilise juhendi pildid Vilve Vadi-Aavik

Videod ja helifailid ptk 1.3 Hendrik Sal-Saller; ptk 1.5, 1.6 Nucleus Medical Media; ptk 1.8 Emmede klubi https://emmedeklubi.ee/; ptk 1.11 Birgit Saar; ptk 1.12 Berliner Philharmoniker; ptk 3.1 ERR; ptk 3.1 Mängufilm Nukitsamees, režissöör Helle Murdmaa 1981, laulu sõnad: Juhan Viiding, viis: Olav Ehala; ptk 4.3 Creatly, Gregor Lillemets, Martin Lapin, Sem Karlos Kolk; ptk 4.6 Joonmeedia

Kõikide lingitud ja/või akendatud videote ja artiklite puhul on digiõpiku väljaandja püüdnud leida autoriõiguste omanikke, et kindlustada meediumi kasutamise õiguspärasus. Kui mõne meediumi puhul kontakti leidmine ei õnnestunud, on see Youtubest või mujalt lingitud või akendatud vastavalt sealsetele kasutustingimustele, seega kehtivad video vaatajale või artikli lugejale samad kasutustingimused. ​Lingitud ja/või akendatud videote ja artiklite autoriõiguste omanik ja/või video üleslaadija on leitav originaalasukohas.​

Artiklid ja tekstid ptk 3.3 artikkel "Õpilaskodu elu käib kindlate reeglite järgi" L. Seil,  ajaleht Sakala ainetel K.Sunts; ptk 4.5 Juhendmaterjali "Inimkaubanduse ennetamine: metodoloogia tööks noortega" International Organization for Migration ainetel õpiku autorid.

Veebipildid ja -fotod, tabelid ptk 2.1, 4.3 Maksu- ja Tolliamet; ptk 2.5 Swedbanki rahaasjade teabekeskus; ptk 4.2 Rajaleidja.ee, Töötukassa.

Muud veebipildid ja -fotod ptk 2.2, 4.2 Kalev Luup; ptk 4.4 CV-keskuse koduleht; ülejäänud (kui ei ole märgitud teisiti) Shutterstock, Wikimedia commonist, Pixabay pangast, muud vabavaralised pildipangad, tootjate kodulehed​.

Kui märkate autoriõiguste rikkumisi, katkiseid linke vmt, oleme tänulikud, kui teavitate sellest aadressil kristiina.paist@hm.ee

CC-BY-SA 3,0

Palun oota